Обучиха безработни на ключови компетенции на 4-дневен семинар в Перущица

IMG_0041IMG_0039IMG_0018IMG_0011IMG_0016IMG_0042IMG_0038IMG_0015

15 безработни жени от ромски произход бяха обучени на ключови компетентности на специализиран 4-дневен семинар — обучение, проведено в Перущица.
Лектори бяха представители на Българска агенция за развитие на медиите, а разнообразните занимания и практически ролеви игри предизвикаха голям интерес сред присъстващите.
Семинарът бе баст от стартиралата 10-месечна кампания в Пловдивска област на Социална фондация «Инди Рома 97» по новия й социален проект „Подкрепа за реализация", който се реализира с финансовата подкрепа на «Тръст за социална алтернатива», от програмата й „Изграждане на умения и възможности за работа”.
Екипът на Социална фондация «Инди Рома 97» предвижда с представители на общините Перущица, Куклен и «Родопи» и нови обучения, информационно срещи, семинари и конференции с безработни лица, предимно от ромската общност, както и с работодатели.  
Целта на проекта е идентифициране, мотивиране и професионално квалифициране и придобиване и на ключови компетентности на хора от икономически уязвими ромски семейства, с фокус върху жените, за повишаване на тяхната икономическа независимост и преодоляване на социалното изключване.
Фокусът е професионално обучение, подходящ стаж и практика в предприятието – партньор на ромски жени, от семейства с минимален доход, с фокус върху ромската общност, обучени в курсове за професионална квалификация.
Повишаване качеството на живот и благосъстоянието е една от най-важната цел на проекта, както и осигуряването на трудова заетост, социално осигуряване и интеграция, заявиха от експерти от екипа му.
В допълнение към дейностите «Инди Рома 97» вече работи за активното свързване на бенефициенти с потенциални работодатели и стимулиране на местни предприемачи чрез новаторски, специфични методи да проявят засилено внимание към уязвимите групи. Така те ще кандидатстват за получаване на марката «Етнически толерантен работодател», която от година вече е патентована от фондацията в Патентното министерство.
На безработните представители на етническите малцинства пък ще бъде повишена мотивацията при търсене на работа при равнопоставен подход и повишено доверие от страна на работодателите.
tsa-1
Нещо повече за Тръст за социална алтернатива! 
ТСА е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.

You may also like...