Излезе от печат плакатът на проекта «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране»

От някалко дни излезе от пебат плакатът на проекта на Социална фондация «Инди — Рома 97» — «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране». Плакатът вече се разлепя на възломи места в Пловдивска област.
Проектат е финансиран по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът се реализира успешно, благодарение на безвъзмездната финансова помощ от страна на Европейския съюз и на българското правителство, уточниха организаторите.

You may also like...