Направиха специална табела за публичност за проекта «Етнически толерантен рабодотател»

 

Екипът на Социална фондация «Инди Рома 97» направи специална табела, с която да ангажира публичността по сноя проект «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране».

Визуализацията ще помогне за повечашава интересъ към новата кампания на организацията.

You may also like...