«Инди Рома 97» партнира активно по проект за оценка на въздействието «Готови за училище»

Социална фондация „Инди-Рома 97” партннира активно по проект за оценка на въздействието „Готови за училище 2014—2015“. Той е разработен и се осъществява на национално ниво от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в сътрудничество със Стратегическия фонд за оценка на въздействието на Световната банка (Strategic Impact Evaluation Fund) и изследователския институт „Лабораторията за борба с бедността“ (Poverty Action Lab). Това съобщи Албена КОСТАДИНОВА, председател на управителния съвет на СФ «Инди-Рома 97». Тя поясни, че проектът се реализира с помощта на 23 партньорски местни организации в 240 населени места, като всяко от тях включва един от следните четири вида интервенции: безплатно образование, безплатно образование плюс ваучер от 7 лв. при идеално посещение, безплатно образование плюс ваучер от 20 лв. при идеално посещение и информационни сесии, специално разработени за дискусии с родители относно ползите от образованието в ранна детска възраст. Разпределението на интервенциите се извърши посредством публична лотария.
Социална фондация „Инди-Рома 97 изпълнява проекта в Маноле, Калековец и Костиево от община Марица, Йоаким Груево и Куртово Конаре от община Стамболийски, Перущица, Карлово и Розино и Стряма от община Раковски.
Компонент „безплатно образование“ има в ОДЗ „Зорница” в Карлово, ОДЗ „Радост” в .Йоаким Груево и ОДЗ „Детски рай” в Куртово Конаре.
Компонент „безплатно образование плюс ваучер от 7 лева“ има в ЦДГ „Мечта”- Маноле; ОДЗ „Радост”- Перущица и ОДЗ „Тракийче” — Перущица;
Компонент „безплатно образование плюс ваучер от 20 лева“ има в ОДЗ „Ана Козинарова” – Клисура; ЦДГ „Радост” – Стряма и ЦДГ „Весела” – Калековец, а компонент „информационни сесии“ има в село Костиево.
Оценка на въздействието на базата на рандомизирано контролно проучване се осъществява за първи път в България и неговата цел е да се провери кой от предложените подходи е най- ефективен на цената от най-малко средства. За последните седем години българската държава бележи постижения в посещаемостта на децата в детските градини — от 73% тя се е увеличила на 83%, но участието на децата от общностите в неравностойно положение, особено на ромите, е едва 40%. Често това са децата, които биха имали най-голяма полза от образованието в ранна детска възраст.
Доказано е, че повишеното участие в ранното образование има дългосрочен ефект и влияние върху образователните и лични постижения на човек в последствие. Според носителя на Нобелова награда по икономика, Джеймс Хекман, в полза на икономиката е да има изравняване на образователните възможности, тъй като недоразвития човешки потенциал е товар, който я оставя с работна ръка, неподготвена да се конкурира с глобалната икономика. Както Хекман, така и други учени твърдят, че всеки долар инвестиран във високо-качествено образование в ранна детска възраст произвежда между 7% и 10% възвращаемост на инвестицията годишно.

За повече подробности:
Албена КОСТАДИНОВА,
председател на УС на СФ «Инди-Рома 97»,
e-mail: indiroma@mail.bg, тел. 0895 463 600;
както и на тел. 0899144059 и 0889 708 630
Можете да съобщите на ТСА за нередности в изпълнението на проекта на (02) 424 6691.

You may also like...