Проект на „Инди Рома 97“ успява да направи ромите все по–търсени работници

Все по-често фирми и институции от Пловдивска област търсят да наемат работници от ромски произход. Такива са резултатите от мащабно социологическо проучване, направено по проекта на Социална фондация „Инди Рома 97“ — Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за ранно третиране". Това съобщиха от организацията, на специална пресконференция в Преслуба на БТА в Пловдив, събрала близо 20 представители на средствата за масова информаци и други информационни мрежи.
Работодателите обаче назначават повече от ромите на по-нискоквалифицирана работа, заради липсата на образование. Като част от проекта е направено проучване сред 200 работодатели дали биха наели хора от малцинствата на работа.
Според социолога Николай Близнаков, който също работи в проекта, кампанията на Социална фондация „Инди Рома“ за равното третиране на ромския етнос в пазара на труда има голяма социална значимост и ефект. „Работодателите, които наемат роми и имат вече опит с ромското малцинство, първо познават вече анти-дискриминационното законодателство и второ са склонни много повече да дават шанс на ромите да се квалифицират, да напредват в професията на място, отколкото тези, които не са имали такъв опит“, обясни Близнаков.
Неправителствената организация вече е регистрирала в Патентното ведомство марката „Етнически толерантен работодател“ и вече е притежател на специален сертификат.
Социална фондация «Инди Рома 97» ще връчи специален сертификат за етническа толерантност на фирми, които наемат работници от ромски произход. Този престижен приз ще бъде връчен на над десет фирми, компании и институции, вече осигурили работа на хора от малцинствата.
Проектът „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за ранно третиране" се реализира успешно повече от година. Той се осъществява в четири области – Пловдив, Хасково, Стара Загора и Пазарджик.
Според председателя на Социална фондация „Инди Рома 97“ Албена Костадинова в повечето фирми се наемат роми само, когато има нужда от нискоквалифицирана и евтина работна ръка.
Но работодателите са все по-склонни да вземат на работа роми, тъй като са доволни от работата им.
В рамките на 18 месеца е проведено социологическо проучване между 200 работодатели от регионите Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Хасково за това колко от работещите при тях са от ромски произход, допълни тя.
В 57 на сто от анкетираните фирми се оказва, че работодателите нямат нищо против работниците им да се от този етнос. Най-масово и по думите на Албена Костадинова с най-успешна реализация ромите се наемат в шивашката промишленост, строителството, секторите чистота и озеленяване.
Независимо от това, че повечето от тях са на дължности, за които не се изисква специално образование и квалификация, ние сме много доволни, че те са на работа и така могат да отглеждат и образоват децата си, коментира Костадинова. Тя припомни, че фондацията има в Куклен — Център за квалификация и присвояване на нови умения на роми, в който работят 15 експерти и където финансирането се извършва чрез европейски проекти.

You may also like...