Излезе новата брошура на проекта за етническа толерантност

 Излезе новата брошура на Социална фондация «Инди — Рома 97» по проекта й за етническата толерантност и недискриминация исред работодателите.

Целта на организацията е да се трансферира, адаптира и внедри в България иновативния модел на марката «Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране», изградена и приложена в Чехия от «IQ ‘ROMA SERVIСЕ».

Социална фондация «Инди — Рома 97» вече работи активно по проект «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране», финансиран по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът се реализира успешно, благодарение на безвъзмездната финансова помощ от страна на Европейския съюз и на българското правителство, уточниха организаторите.

 

 

 

 

You may also like...