«Инди-Рома 97» регистрира в Патентното министерство марката «Етнически толерантен работодател»

Социална фондация «Инди-Рома 97» регистрира наскоро в Патентното министерство на марката «Етнически толерантен работодател» и се очаква в най-скоро време да получи официален сертификат за нея. Иновативният социален експеримент е резултат на работата на тази неправителствена наша организация по успешния проект „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране“, който се реализира успешно повече близо година, обяви Албена Костадинова, председател на Управителния съвет на СФ «Инди-Рома 97».
Тя добави, че проектът е финансиран по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а схемата на проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се нарича «Без граници».
В Патентното министерство били впечатлени от активност на Социална фондация «Инди-Рома 97» и успешната й работата по този проект.
Както е известно съвсем наскоро експерти от тази неправителствена организация представиха в Чехия българска методика за етническа толерантност на работодателите у нас, по време на едноседмично работно посещение в Бърно.

От Патентното министерство останали много доволни от популярността на нашия проект и в Чехия. По времена на шашата делегация в Бърно голям интерес предизви презентирането на мащабната кампания на нашата организация, целяща да се подпомогнат работодателите у нас да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства, с акцент върху ромския етнос.
Нека припомним, че благодарение на Социална фондация «Инди-Рома 97» и работата й по проекта, този социален експеримент е станал иновативен и за България, както вече от години е в Чехия.
Този модел отдавна е патентован в Чешката република от тяхното Министерство на труда, терминът там е популярен като „Приятелски настроен работодател“ и по него над 60 работодатели вече са наградени там.
Според Албена Костадинова, нашият проект значително вече подпомага български работодатели поставя на равно основа особено ромския етнос. Тя добави, основната цел на кампанията — да адаптира и внедри в България иновативния модел на марката „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране“, вече се налага трайно у нас.

You may also like...