Стартира проект „Готови за училище 2014 – 2015“, увеличаващ обхвата и посещаемостта в детските градини

Стартира проектът „Готови за училище 2014 – 2015“, който цели увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските градини и ранна интервенция с икономически ползи за обществото. Той се изпълнява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и в сътрудничество със Световната банка.  Социална фондация «Инди Рома 97» също ще се включи активно в проекта и ще го подкрепи.
Стартът на проекта „Готови за училище 2014—2015“ бе даден официално на 30 юни т. г. в хотел „Шератон“, зала „Сердика“ в София. Проектът цели да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските градини в България, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение. Ще бъдат обхванати общо 6000 деца от уязвими общности на възраст между 3 и 5 години. Дейностите ще бъдат осъществени с помощта на 23 неправителствени организации — партньори по проекта, и с институционалната подкрепа на общините и детските градини в 240 населени места в България
През последните седем години България отбелязва напредък в областта на ранното детско образование. Налице  е увеличение на посещаемостта в детските градини от 73% до 83,6%. Въпреки това, само 40% от децата от най- уязвимите общности, особено от ромската общност, посещават детска градина. Смята се, че именно това са  децата, за които ранното образование може да има живото-определящ ефект.
„Стратегически фонд за оценка на въздействието“ (Strategic Impact Evaluation Fund – мулти-донорски  доверителен фонд към Световната банка), в сътрудничество с изследователския институт „Лаборатория за борба с бедността“ (Poverty Action Lab) към Масачузецкия технологичен институт, и с подкрепа от фондация  „Институт отворено общество“ – София ще извършат оценката на въздействието на проекта чрез  рандомизирано контролирано проучване, с помощта на което ще се определи кои подходи по проекта на  фондация „Тръст за социална алтернатива“ са най-подходящи за насърчаване на посещаемостта в детските  градини и ранното образование като цяло.
Официалното откриване на проекта ще съвпадне с публична лотария, с която ще се разпределят следните  програмни интервенции към всяка от участващите уязвими общности (населени места): безплатно образование,  безплатно образование и ваучер за храна, или контролна група. В четири от 240-те населени места програмата  стартира пилотно през 2013—2014 г.
Интервенции ще бъдат предложени на не повече от 25 деца на възраст  между 3 и 5 години във всяко населено място, като последните са избрани предварително. Половината от  населените места ще участват и в интервенция, включваща работа с родители посредством серия от  информационни срещи, на които ще се обсъждат ползите от ранното образование. Целта е да се изпита и  оцени всяка от интервенциите, за да се установи кой е най-успешния и икономически ефективен начин за увеличаване записването и редовната посещаемост на децата в детска градина.
Подборът на случаен принцип гарантира, че всяко от участващите населени места има еднакъв шанс да получи някоя от интервенциите по проекта. Сравнявайки участието в детска градина и ранното образование сред общностите, екипът, отговорен за изготвяне на оценка на въздействието, ще може да установи кой от методите е най-успешен.
За да гарантира прозрачността на подбора и да спомогне за по-доброто разбиране за дизайна и оценката на въздействието, лотарията ще се проведе в присъствието на нотариус и поканени представители на Министерство на образованието и науката (МОН), Регионалните инспекторати по образованието към МОН,
Световната банка, чуждестранни дипломатически мисии, неправителствения сектор, Националното сдружение на общините в Република България и медии.
Доказано е, че участието в ранното образование на бедни деца и такива в неравностойно положение оказва значително и дългосрочно влияние върху техните образователни резултати и начин на живот.
Според Нобеловия лауреат и икономист Джеймс Хекман, има и икономическа полза от изравняването на образователните възможности, тъй като непривилегирования човешки потенциал обременява икономиката с работна ръка, която не е подготвена да се конкурира в условията на глобална надпревара. Всъщност, Хекман и други учени твърдят, че всеки долар, инвестиран във висококачествено ранно образование произвежда 7-10%  възвращаемост на година.
За въпроси по проекта — Калинка Василева: тел: 02/424- 6685 ) или на е-mail: kvassileva@

You may also like...