Мащабно проучване показа: 80% от работодателите – готови да наемат квалифицирани роми на работа

80 на сто от работодателите в България са етнически толерантни и са готови да наемат на работа роми, стига те да имат нужната квалификация и да са обучени в тази сфера. В сравнение с Чехия обаче дискриминацията у нас, спрямо етноса е доста по-голяма. Това сочи мащабно проучване на наети от социална фондация „Инди Рома – 97” наши експерти, направили анализа. Изследването е проведено сред 200 работодатели – малки, средни и големи предприятия и фирми, институции, общини и неправителствени организии на територията на областите Пловдив, Хасково, Стара Загора и Пазарджик.
По-толерантни към ромите обаче са институциите в сравнение с фирмите. Защото като цяло институциите са доста по-склонни да вземат роми на работа отколкото фирмите, показват актуалните социологически и сравнително-правни изследвания по темата.
Специалистите обаче отчитат и факта, че общините по-често от фирмите са изпълнители по европейски проекти, които предполагат интеграция на ромите.
Данните бяха изнесени в Пловдив по време на завършилата в града голяма национална конференция „Етнически толерантен работодател”, организирана от социална фондация „Инди Рома — 97”. Форумът за достъпа на малцинствата до пазара на труда се проведе в хотел „Тримонциум”, събра над 60 работодатели от цялата страна, представители на синдикатите, общините, организации на ромската общност, регионални национални медии и бе част от успешния проект на фондация "Инди — Рома 97 „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
„Запитани дали биха назначили роми на работа, 80 на сто от анкетирните работодатели отговарят с „да”. Всъщност реалната толерантност е 60 процента, тъй като някои от работодателите са давали отговори, съобразени с обществената коректност. Защото при задаване на допълнители въпроси, които засичат верността на отговора, се оказва, че всъщност етнически толерантни са около 60% от фирмите и институциите, останалите са отговорили положително в името на политическата коректност”, обясни Николай Близнаков от изследователския екип по проекта и ръководител на проучването на фондацията.
Според него в сравнение със страните от Централна и Източна Европа България е на челно място по етническа толерантност на работодателите.
„И 60 на сто етническа толерантност у нас нарежда страната ни на едно от първите места в Централна и Източна Европа, защото сравнително европейско проучване е показало, че в държави като Чехия например, има много високо отрицателно отношение към ромите. Въпреки че малцинствата там са сравнително образовани, често получават не само отказ за започване на работа, а и се наблюдават случаи, в които шофьори на таксита или фризьори връщат клиенти от ромски произход”, каза още Близнаков.
В рамките на националната конференция в Пловдив бяха дискутирани конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на хора от ромското и иновативни идеи за устойчива заетост и съвместни инициативи. Обсъждане на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромки произход и други малцинства в активна трудова възраст, насърчаване на трудовата реализация на ромите чрез въвеждане на иновативни методи, подобряване на диалога между работодатели, местна власт, институции и неправителствени организации в подкрепа на ромската заетост, са бяха важни теми, залегнали в дискусиите. Според експертите на фондация „Инди Рома -97” обаче е налице скрита дискриминация, която се доказва трудно.
“Ако си с по-тъмна кожа и отидеш на събеседване за работа, дежурната реплика е: “Мястото е заето”. По-беличките могат да минат между капките и да се уредят. Това обаче няма как да се докаже. И нашите хора имат вина, защото не питат какво трябва да вършат, а само колко пари ще взимат и как ще им се плаща.” Това заяви Албена Костадинова, председател на фондация “Инди Рома 97” и ръководител на проекта.
Както има мерки за насърчаване на работодатели, които наемат младежи до 29 години и хора с увреждания, нека бъдат стимулирани и фирмите, които назначават роми”, предлага Костадинова.
Според друго проучване на фондацията елитът на ромите, т.е. малцината с висше образование, заминават в чужбина, защото тук не могат да се реализират. Освен НПО-тата, които ги наемат, немислимо било да бъдат назначени в държавни или общински институции.
“Трябва да променим стереотипа на мислене, че ромите само крадат и нищо друго. Те са един неизползван ресурс. Как преди промените безработицата не беше толкова голяма, а сега 90 на сто няма от какво да се препитават. В малките общини имат желание да изучат децата си”, пояснява Костадинова и дава пример с Куклен, където живеят 600 роми.
Всички момчета, които завършили основно образование, записали средно. Четири от тях учели в Пловдив. Едно от момчетата било в Хуманитарната гимназия с биология и химия и спечели първо място на олимпиада, затова го готвили за медицина. По-големият проблем били момичетата. Малка част продължавали средно, тъй като на тях се гледало като на втора ръка хора и се задомявали.
Целта на конференцията в Пловдив за достъпа на малцинствата до пазара на труда, бе адаптиране и внедряване на модела на чешката организация „IQ ‘ROMA SERVIСЕ”която вече е патентовала марката “Етнически толерантен работодател”. Това е плакет се дава на фирми и предприятия, които наемат безработни роми, а сертификатът е вид морален стимул и стои на видно място във фирмата.
Специалисти представиха този иновативен европейски модел, чрез който се намаляват случаите на етническа нетолерантност и се увеличава достъпът на малцинства до пазара на труда. Този модел бе изграден и приложен в Чехия именно от партньорската организация „IQ ‘ROMA SERVIСЕ”, и който социална фондация „Инди — Рома 97” в момента успешно трансферира, адаптира и внедрява в България.
Проектът на фондация "Инди — Рома 97 — „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране”, се реализира активно и успешно, благодарение на безвъзмездната финансова помощ от страна на Европейския съюз и на българското правителство. По него фондацията работи успешно вече близо 10 месеца с работодатели от цялата страна, синдикатите, общините , организации от ромската общност , регионални национални медии показаха активно партньорство и съпричастност към общите усилия за откриване на нови възможности за повишаване мотивацията на безработни представители на етническите малцинства при търсене на работа.

За повече подробности:

Албена КОСТАДИНОВА,

председател на УС на СФ «Инди-Рома 97»
e-mail: indiroma@mail.bg
телефон:0895 463 600;
0899144059

You may also like...