Делегация на „Инди Рома 97” се срещна в Прага с представители на чешкото правителство

13-членна делегация на Социална фондация „Инди Рома 97” от Куклен се срещна с представители на чешкото правителство. Това стана след официалната церемония в Прага за връчване на сертификатите на носителите на престижната марка „Етнически толерантен работодател” в Чехия, на която българската група бе специален гост.
Председателят на фондацията Албена Костадинова, ръководител на проекта «Етнически толерантен работодател – трансфер на добри практики за равно третиране», експерти, работодатели и безработни роми проведоха в кметството на метрополиса Прага официална работна среща с Жана Добиеш от чешкото Министерство на труда и социалните дейности, Андрий Баршови — председател на Комисията за човешки права и защита на малцинствата към правителството на Чешката република и с члена на Общинския съвет на Прага Марта Длухехо.
На срещата бе обменен ценен опит по практическото прилагане на сертификационната практика на марката „Етнически толерантен работодател”, която бе въведена в Чехия от партньорската организация „IQ ‘ROMA SERVIS”, и по която Социална фондация „Инди Рома” работи активно. Бе дискутирано медийното внимание в Чехия към събитието и неговото промотиране, както и необходимотото такова в България при бъдещото сертифициране на наши компании и институции.
Преди това българската делегация бе за няколко дни на визита в Бърно, като целта на посещението бе нашият екип на място да се запознае с практически аспекти на въведената сертификационна практика на марката „Етнически толерантен работодател” от страна на партньорската организация IQ ‘ROMA SERVIS’ в Чехия.
Посещението бе свързано и с придобиване на опит в дейността на чехите и особеностите около ромското малцинство в Чешката република.
Българската група посети в Бърно единствения в Европа музей на ромската култура, който разполага с обстойна информация за културата, бита, особеностите на живота на ромското малцинство в пределите на Чехия от 15-16-ти век до наши дни. Особено поучителна е залата , посветена на извършения срещу ромите геноцид по време на Втората световна война от нацистите. След това групата посети бивш еврейски квартал, който сега е заселен предимно с роми, като на работна среща бе представена картината на отношенията на жителите му с представителите на чешкото мнозинство.
По време на информационните срещи в Бърно Шарка Полова и Даниел Якиш представиха проекта, концепцията, историята и настоящето на марката „Етнически толерантен работодател”, както и цялостната дейност на партньорската организация IQ ‘ROMA SERVIS’ — една от най-големите неправителствени организации в цяла Чехия, с дейност на регионално и национално ниво, в която на щат работят близо 70 служители. Тази неправителствена структура развива паралелно в няколко направления – социална дейност, образователна, културна, правозащитна, всички насочени към по-успешната интеграция на ромското малцинстнво, преодоляване негативните стереотипи и фактически ограничения за развитието му, обясни Албена Костадинова.
Според нея „Етнически толерантен работодател” е такъв социален експеримент, успешно разработен и приложен в Чехия, който може да бъде трансфериран и изпробван успешно в България успешно.
„Социалните експерименти могат да се превърнат в стимул за развитие на социалните иновации. Така ще бъде развит подхода в сферата на заетостта на ромската общност и социалното включване, който работи по-добре от традиционните практики и заслужава да бъде приложен в по-широк мащаб. – каза още Албена Костадинова — Нашият проект е една социална иновация, както от гледна точка на планираните резултати — като нови решения за конкретен социален проблем – дискриминация на представителите на етническите малцинства, с фокус върху ромите, на работното място, така и от гледна точка на средствата за реализацията им – за прилагане на нови форми на организация на процесите, необходима за постигане на определени резултати. Именно това разбиране за социалните иновации е залегнало и във водещата инициатива за социалните иновации”.
За придобиване на повече опит за успешното внедряване на марката „Етнически толерантен работодател”, делегацията на „Инди Рома 97” посети в Чехия и водещи фирми, заводи и компании, въвели тази марка. Така на практика бе проучени както теоретическите, така и практическите аспекти в тази насока.
По време на визитата бе обърнато внимание и на представителите на етнически малцинства, работещи в тези фирми, заводи и компании.
„Посещението ни в Чехия бе много полезно не само за експертите от проекта, но и за представителите на ромското малцинство, на работодателите и местните власти от нашата страна. То ще допринесе за успешното развиване на методиката и пилотното въвеждане на марката „Етнически толерантен работодател“ и в целевите области по проекта у нас” обобщи Албена Костадинова.

You may also like...