Оживени дискусии на кръгла маса в Пловдив по проблемите за етническата толерантност на работодателите

Как да се осигури постоянна заетост на малцинствени групи в активна трудова възраст и въвеждането на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, включително чрез прилагане на механизмите за корпоративна социална отговорност и субсидирана заетост, бяха водещи теми в голямата кръгла маса, която се проведе в Пловдив.
Много оживени бяха дискусиите по време на форума, който бе организиран от ръководството на Социална фондация «Инди — Рома 97» и събра в лекционната зала на хотел „Лайпциг“ представители на местната власт, бизнеса, работодатели от Пловдивска област, безработни младежи, представители на неправителствени организации, ромски сдружения и социални институции.
За пръв път в България бяха представени две актуални социологически и сравнително-правни изследвания по темата. Беше презентиран и иновативният европейски модел на марката „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране”, изградена и приложена в Чехия от „IQ ‘ROMA SERVIСЕ”, и която Социална фондация «Инди — Рома 97» се опитва да трансферира, адаптира и внедри в България.
Целта му е работодателите да бъдат мотивирани да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства с акцент върху ромския етнос.
Едва 1 % от хората на управленчески позиции са роми. Това са главно заместник-кметове в малки населени места. Общините като цяло са най-големите работодатели на циганите. Това сочат данните от проведено социологическо проучване в четири области — Хасково, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора.
Анкетирани са били представители на 200 фирми, които са отговаряли на въпроси, свързани с етническата дискриминация по отношение на трудова заетост.
Най-много роми има наети в строителството и преработвателната промишленост. Само 10% от тях работят във фирми, където се изисква по-висока технологична квалификация на служителите. 26% от анкетираните фирми никога не са наемали роми, сочат още данните.
Любопитна подробност от социологическото проучване е, че цигани не са били наети само в три сфери — култура, спорт и развлечения.
На кръглата маса в Пловдив експерти и участници коментираха и дискутираха българското законодателство, спрямо етническата толерантност и дискриминация и ще бъдат изнесени резултати от направения подробен анализ на проведено социологическо проучване у нас доколко са толерантни българските работодатели.
По време на форума имаше оживени дискусии по проблемите по етническата толерантност на българските работодатели и тяхната готовност да наемат малцинствени групи на работа. Социологическото проучване не е представително за страната, но смятаме, че е показателно за нагласата на работодателите по отношение на малцинствата. Фирмите в тези области трудно наемат роми. Заели сме се да променим нагласата на бизнеса, като регистрираме марка «Етнически толерантен работодател». Това коментира Албена Костадинова, председател на фондация «Инди Рома 97», която вече пренася това ноу-хау от Бърно, Чехия. Именно там сродни организации са въвели добрата практика, насърчаваща фирми да наемат хора от малцинствата.
Често срещнахме голям отпор от страна на фирмите. Някои шефове директно ми заявяват, че те връщат хора с по две висши образования, а пък аз съм седнала да им говоря за роми, сподели Костадинова.
Близо 15-годишният й опит от социалния център в Куклен, я е уверил, че интеграцията става там, където ромски медиатори работят активно в общността. Тя обаче вярва, че има начин бизнесът да се отвори за ромите.
„Циганите са отлични строители. От жените пък излизат прекрасни шивачки. Дайте им шевна машина и след месец те ще се справят не по-зле от дългогодишни работнички”, категорична е Костадинова.
Заради това, че бизнесът не ще и да чуе за ромите, много от тях се определяли като етнически българи, в анкетите на социалните служби. Ето защо не могат да се дадат дори и ориентировъчни данни, каква е безработицата сред ромското население, стана ясно на форума.
Социална фондация «Инди — Рома 97» работи активно и успешно по проект «Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране», финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът се реализира успешно, благодарение на безвъзмезната финансова помощ от страна на Европейския съюз и на българското правителство, уточниха организаторите.

You may also like...