Ромите от Куклен искат да работят по проекти, вместо да взимат пари от трудовата борса

Ромите в Куклен масово предпочитат да работят и да взимат своите възнаграждения по проекти, вместо да получават наготово пари от трудовата борса или други социални помощи. Близо 200 роми от региона досега са били ангажирани с работни места по схемите «Развитие» и «Ново начало — от образование към заетост» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Това обяви Албена Костадинова, председател на Управителния съвет на Социална фондация «Инди-Рома 97» по време на информационен семинар «ДА създаване заедно», организиран и проведен от Областен информационен център — Пловдив при добър интерес в Куклен.
Костадинова допълни, че над 80% от завършилите обучения по проекти безработни роми вече са намерили постоянна работа и успешна реализация.

По време на семинара активната работа на Социална фондация «Рома-Инди97» по проекти с европейско финансиране, бе дадена като добра практика. Организацията е насочила в момента усилията си към професионалното обучение предимно на етнически групи. Фондацията е изградила с помощта на европрограми Център за обществена подкрепа и Център за обучение по занаяти, а съвместно с община Марица започват работа по проект за образователна интеграция.
Ощина Куклен работи по 3 проекта на обща стойност 1 836 152 лева. Те са по оперативна програма «Регионално развитие», бе подчертано по време на дискусиите. По същата програма наскоро е приключил успешно проектът ,,Укрепване на свлачищен участък на общински път Куклен — Манастир ,,Св. Св. Козма и Дамян" — с. Гълъбово при km 5+839".
Сред темите на семинара бяха приоритетите на Кохезионна политика на ЕС и оперативните програми в България за периода 2014 — 2020 година, както и 10-годишната стратегия за икономически, социален и интелигентен растеж «Европа 2020».
След информационното събитие експертите от ОИЦ проведоха индивидуални срещи със заинтересовани граждани, представители на професионалното образование и бизнеса. Безработни бяха насочени за кандидатстване по схеми «Подкрепа за заетост», «Ново начало — от образование към заетост», «Ново работно място» и др. към Дирекция «Бюро по труда», финансирани по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
Областен информационен център — Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

You may also like...