Ново тв предаване „В океана на дезинформацията“ по проекта „С поглед напред“ на Фонд „Активни граждани – България“

Експерти от Социална фондация „Инди Рома 97“ участва в ново телевизионно предаване „В океана на дезинформацията“, направено специално по проекта „С поглед напред“ на Фонд „Активни граждани – България“. То бе излъчено по Пловдивската обществена телевизия „Тракия“, където освен експертът от нашия екип – социологът Николай Близнаков, гостуваха
Милена Илиева от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и представител на Коалиция за медийна грамотност и борба с
фалшивите новини, включваща още Асоциация на европейските журналисти и други организации, както и правозащитникът Христо Николов. 
Представени бяха много нови разкрития на циркулиращи „пресни“ фалшиви новини из
мрежата. Разнищени бяха някои основни похвати на дезинформаторите и психологическите особености, които допринасят за лесно приемане и разпространяване на фалшиви новини. В предаването се включиха и много зрители с
коментари и въпроси към експертите.
Въпреки, че предаванията се повтарят по 4 пъти, навярно мнозина не са успели да ги
видят – за тях остава възможността да видят видеозаписите в страницата на
Пловдивска Обществена телевизия в Ютуб.
Междувременно екип на СФ „ИНДИ РОМА 97“
проведе със средношколци в Перущица пореден семинар обучение.  И на тази среща целта бе обучение в умения за идентифициране и
противодействие на дезинформацията (митове, манипулации, лъжи) с акцент върху
антируската, антиукраинската и антиромска дезинформация. С интерес се посрещнаха
материалите и последвалите дискусии по основни подтеми, като: какво е дезинформация,фалшиви новини и пропаганда ?
Други теми в семинара бяха
 ВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОПАСНИ ЗАБЛУДИ
 ИСТОРИЯ НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА И ФЕЙКОВЕТЕ
 ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ – ЧАСТ ОТ ХИБРИДНАТА ВОЙНА
 ФЕЙКОВЕТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ И СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ……
 ВИДОВЕТЕ ФАЛШИВИ НОВИНИ
 ПЕТ ВИДА ЗАБЛУЖДАВАЩА ИНФОРМАЦИЯ
 ПСИХОЛОГИЯ НА ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ
 Как се създава вирусно съдържание?
 ВИДОВЕ СЛУХОВЕ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ
 КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ ФАЛШИВИ НОВИНИ
 КАК ДА ПРОВЕРИМ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ
 КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ ТРОЛОВЕ, БОТОВЕ И ФАЛШИВИ ПРОФИЛИ
 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕРКА ВЕРИФИКАЦИЯ НА МЯСТО
 ВЕРИФИКАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ И ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ
 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ (ФАКТЧЕК) В
БЪЛГАРИЯ
 УПРАЖНЕНИЯ С КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ И ИНСТРУМЕНТИ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „ИНДИ
РОМА 97“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на
Фонд „Активни граждани – България“.

You may also like...