Наши експерти правят стратегии за социално включване и икономически растеж на дигитален граждански форум в Норвегия

Експерти от  Социална фондация „Инди Рома -97“ и Национално сдружение за единство, в партньорство заедно с членовете на норвежката неправителствена организация Fjellugla Kompetanse AS, Glich Studio,  участваха в дигитален граждански форум в Осло, Норвегия. Основни акценти в дискусиите на събитието бяха формирането и прилагането на местни политики, насочени към социалното включване и икономическия просперитет на жителите на планинските райони на Норвегия и България.
В продължение на 5 работни дни представителите на Национално сдружение за единство и партньорство – Пловдив,  Социална фондация „Инди Рома -97“  и партньорите им от Fjellugla Kompetanse AS и Glich Studio проведоха над 10 полезни дискусионни срещи.
Особено голям интерес предизвика гражданския дебат на тема: „Възможности на гражданското общество за участие във формирането и реализацията на местни политики, чрез иновативни, социални, информационни и комуникационни технологии”.
Участниците активно обсъждаха темите за съвременните ИКТ-решения като инстументи за гражданското участие в местните политики, за повишаване на гражданската и екологичната култура в процесите за надграждане на ръчно изработени екологични и органични продукти и производства с модерни екологични иновативни технологии, както и начините за придобиване на професионални умения и знания на майстори занаятчии като фактор за стимулиране на по-пълно социално включване и социална интеграция.
Засегна се и въпросът за потребностите на представителите на малцинствените етнически групи от подкрепа в процесите на тяхната социална интеграция.
Беше създадена мултимедийна презентация „Възможности на гражданското общество за участие във формирането и реализацията на местни политики, чрез иновативни, социални, информационни и комуникационни технологии”, която обобщи основните акценти от срещата.

В Хамър, експертите от Национално сдружение за единство и партньорство и от Социална фондация „Инди Рома -97“  и организираха и работна среща в офиса на организацията „Glitch Studios as“. Бяха обсъдени необходимите предпоставки, осигуряващи проявите на гражданска активност във видео формат, както и възможностите за създаване на дигитална социална мрежа.
Изработен бе идеен технологичен проект на комуникационното пространство „Дигитален граждански форум“.
Изключително полезната и сърдечна среща завърши с демонстрации на възможностите на дигитализацията в запазване на културно-историческото наследство.
Третата дейност по проекта: Създаване на инициативна група за учредяване на международен консорциум „Дигитален граждански форум за формирането и прилагането на местни политики, насочени към социалното включване и икономическия просперитет на жителите на планинските райони на Норвегия и България“ бе провокирана в отговор на множеството предизвикателства пред държавите, отделните членове на социалните общности и особено сред представителите на уязвимите социални групи.
За България това са хората от относително отдалечените планински територии, с преобладаващо население от различни етнически малцинствени групи, а за Норвегия, това са представителите на по-бедните жители и икономическите емигранти – населяващи планинските територии.
Създаването на консорциума ще има задача да свързва различни специалисти и организации от България и Норвегия за обмяна на опит и добри практики в овластяването на уязвими групи; повишаване на демократичната култура и гражданската осведоменост; ангажираност към опазване на околната среда и намаляване на вредните въздействия предизвикващи климатични промени.
Тематичната социална мрежа ще бъде изградена на основата на модерни и иновативни ИКТ решения. Тя ще създава възможност , за членовете на мрежата и представителите на уязвимите групи, да общуват чрез своите смартфони „лице в лице“.

Проектът е финансиран от Фонд „Активни граждани“ , Мярка 2: Схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

П.С.
Мултимедийна презентация „Възможности на гражданското общество за участие във формирането и реализацията на местни политики, чрез иновативни, социални, информационни и комуникационни технологии”

Тази видео презентация е реализиране по проект на Национално сдружение за единство и партньорство по Договор 3 / 2022 с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани“ по мярка 2: Схема за малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

You may also like...