Делегация на СФ «Инди Рома 97» на работно посещение в Чехия

13-членна делегация на Социална фондация «Инди Рома 97»  заминава на 15  октомври 2013 г. в Чехия.
Българската група ще бъде специален гост местната 
неправителствена организацията “IQ Roma Servise”, която е партньор на фондацията.
В рамките на 5 дни българската работна група  ще се запознае с практически аспекти на въведената сертификационна практика на марката „Етнически толерантен работодател”.  За внедряването й е необходимо да се проучат както теоретическите, така и практическите аспекти  и опит на партньорската организация.
Ще бъдат организирани посещения на фирми, въвели марката. По време на визитата си в Чехия на 17-ти октомври нашата делегация ще посети Прага, за където има покана да участва в официалното връчване на марката „Етнически толерантен работодател” на чешкия бизнес.
Визитата в Бърно е по реализацията на проекта «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране», по който социална фондация „Инди-Рома 97” работи успешно.
Българската група ще бъде водена в Чехия от председателя на  Социална фондация Инди Рома 97 Албена Костадинова, 
ръководител на проекта, четирима експерти от и представители на целевите групи – работодатели, представители на местните власти в целевите региони, неправителствени организации, както и безработни представители на ромският етнос.
Както е известно основна цел на проекта «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране» е да се трансферира, адаптира и внедри в България иновативния модел на марката „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране”,  изградена и приложена в Чехия от”. Целта е да се подпомогнат работодателите да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства с акцент върху ромския етнос.
Организацията прави проучване доколко са толерантни те, а анализите са част от стартиралия проект «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране», по който социална фондация „Инди-Рома 97” работи активно. 

Проектът е финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се нарича "Без граници – Компонент 1 – Фаза 2, по бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07, уточниха от фондацията.

You may also like...