„Инди Рома 97“ започва иновативни обучения за изследване и опазване на климата и еко системата по проект на Българска фондация „Биоразнообразие“

Социална Фондация „ Инди Рома 97″ стартира проект „Климат и съзнание”, финансиран от Българска фондация „Биоразнообразие“.
Проектът е част от международен проект „Game on”, финансиран по програма DEAR на Европейската комисия.
Целта на проекта е млади хора на възраст от 18 до 35 години да развиват „климатично съзнание”, следствие на което ще формират отговорни отношения и намерения към хората и природата.
Участниците ще преживяват и ще се обучават по иновативен начин за изследване на вътрешния климат, как разширяване на съзнанието на личността помага за опазване на климата и еко системата.
Също така ще се обучават в древни умения иновативни практики за опазване на околната среда.

Ползата от участието в програмата на проекта е формираме модели на личностна и колективна култура у младите, отразяваща свързано с природата поведение, следване за законите на природата и отношение на респект към тях; формираме на умения у младежите за инициативи и застъпничество за опазване на климата. как изкуството може да бъде средство за влияние и диалог в опазване на климата.

Дейностите в обучителната програма са :

1.Участие в две интерактивни дискусии чрез средствата на документалното кино. Място на провеждане :
Куклен
Дата на провеждане 16.04.2022 и 17.04.2022г.

Участниците ще получат документални филми и ще имат възможност да организират дискусия сред своята общност, целеви групи.

2. „Климат и съзнание”
Участие в двудневен тренинг за личностно развитие и обучение за работа с природата, елементи на природата, как елементите са свързани с човешкото тяло и нервната система, как съзнанието на човека влияе върху екосистемата и обратно.
Интересна е методиката чрез древни практики и чрез метода на слънчевото колело.

Място на провеждане:
Родопа планина/ участниците ще получат допълнителна информация за мястото на провеждане/

Дати на провеждане:

11-12 юни 2022 г

Участниците ще получат сертификат за личностно развитие, 16 часа.
Последствие могат да се включат в обучителна програма.

Заявление за участие до Председателя на УС могат да се подават на
ел. поща : indiroma_kuklen@abv.bg

You may also like...