Представихме нов проект за превенция на ранните бракове и защита от домашно насилие на пресконференция

Нов проект за превенция на ранните бракове и защита от домашно насилие на бе представен от екипа на Социална фондация „Инди-Рома 97” на пресконференция на 7 февруари 2022 година.
По време на пресконференция Албена Костадинова – председател на Социална фондация „Инди-Рома 97” обяви, че организацията е финансирана в рамките на Конкурсната процедура за подкрепа на административните и организационни нужди на НПО, работещи за правата на жените и момичетата в България от Българския фонд на Жените

Проектът е с продължителност една година – 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Основни стратегически цели по проекта са:

Цел 1.

Повишаване капацитета на борда за организационно управление и организационни политики;

Част от дейностите:

Проучване опита и добри практики на местни, национални и организации от други страни в управлението и организационно развитие.

Прилагане опита на добри практики.

Развиване и подобряване на организационна стратегия за период от три години

Цел 2.

Увеличаване на екипа и повишаване на професионалния му капацитет в изпълнените на политики и програми предвидени в организационната стратегия.

Част от дейностите:

Подбор на нови експерти. Интерактивен начин за подбор, чрез автобиография, видео представяне – експерт в развитие на общности, в частност политики за жени, застъпничество и лобиране;

Обучение на експерти за работа в екип.

Тренинг на доброволци..

Цел 3.

Развитие на иновативни програми и услуги подкрепа на жената;

Част от дейностите,че:

1 Програма за превенция на ранните бракове;

2. Програма за превенция и защита от домашно насилие;

3.Програма за подкрепа на млади майки и техните деца в ранна детска;

4. Обществен форум на жените от общините Куклен, Перущица, Марица;

5.Създаване на дамски клуб.

Проектът е финансиран от Български Фонд на Жените

You may also like...