Голями интерес в Хасково по проблеми по етническата толерантност на нашите работодатели

kragla masa5Голяма кръгла маса, която ще обсъжда проблеми по етническата толерантност на българските работодатели, ще се проведе в Хасково.
Форумът предицмиква голям ентерес в града. Той се организира от ръководството на Социална фондация «Инди — Рома 97» и ще събере на 9 октомври от от 15 часа в лекционната зала на хотел „Родина“ работодатели от Хасковска област, безработни младежи, представители на неправителствени организации, ромски сдружения и социални институции, както представители на местни и национални медии.
На събитието експерти и участници ще коментират и дискутират българското законодателство, спрямо етническата толерантност и дискриминация и ще бъдат изнесени резултати от направения подробен анализ на проведено социологическо проучване у нас доколко са толерантни българските работодатели.
Експерти от Социална фондация «Инди – Рома 97» направиха мащабно проучване в областта на етническата толерантстност у нас, а пълните анализите и изводи от него ще бъдат обобщени след поредица от кръгли маса в няколко областни градове в страната. Заради голямата социална значимост и обществена ангажираност спрямо проблемите по етническата толерантност и дискриминация, Социална фондация «Инди – Рома 97» призовава за активно включване във форума.
на организациятата е да се трансферира, адаптира и внедри в България иновативния модел на марката „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране”, изградена и приложена в Чехия от „IQ ‘ROMA SERVIСЕ”. Така работодателите ще бъдат подпомогнати да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства с акцент върху ромския етнос.
Социална фондация «Инди — Рома 97» работи активно и успешно по проект «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране», финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът се реализира успешно, благодарение на безвъзмезната финансова помощ от страна на Европейския съюз и на българското правителство, уточниха организаторите.

You may also like...