Необичайно изследване на домашното насилие в общините Перущица, Родопи и Куклен

Приключи успешно мащабното социологическо изследване на домашното насилие сред ромски общности в общините от „Родопската яка“ — Перущица, Родопи и Куклен. 
Изследването, проведено от социолозите от Изследователска асоциация НЕОХРОН под ръководството на  Сребрина Цветкова и Николай Близнаков, е НЕОБИЧАЙНО не толкова, поради трудната си и деликатна тематика. (известно е, че достоверна информация за домашно или сексиялно насилие се събира трудно), но и поради още две особености:    
Първо, значителният брой анкетирани жени (над 400, което представлява над 15% от ромските жени в региона) с дедтайлен въпросник, съдържащ 60 въпроса.      
И второ, комплексният характер на изследването, което, освен представително социологическо изследване по домовете, включва още други социологически методи, като:     
Кабинетно проучване, контент-анализ, вторичен анализ на данни;                              
карта за оценка по прилагане на Закона, попълнена от представители на заинтересовани институции: общински служители, полиция, съд, ДСП, адвокати , ромски медиатори, НПО;  
дълбочинни интервюта с представители на местните институции и организации; 
провеждане на три фокус-групи с експерти– по една във всяка община;                                   „включено наблюдение“ с помощта на 60 преминали тренинг доброволки от трите общини, доставящи „вътрешна“ информация с по-висока степен на достоверност, от традиционно получаваната от външни наблюдатели;                                                                                                            провеждане на 3 фокус-групи с жените и девойките от трите общини, дълбочинни интервюта        
Известно е, че идентичността на ромските жени включва особености,  които се основават на пресичането на няколко модели на дискриминация – като  жени от една патриархална система и като част от етнически стигматизирана група.
Насилието срещу жени  се приема до голяма степен като нормално явление.  “
Приключилият проект целеше и една повишена чувствителност на жени и момичета за  разпознаване формите на насилие и неравенство между половете в семейна и обществена среда, повишена самооценка и асертивност.
За тази цел 60 жени и девойки от различните ромски общности преминаха специален тренинг, за да могат, връщайки се в обичайната си среда, да погледнат на отношенията там с един нов поглед, донякъде с очите на иследовател, а не само на хора, потопени в проблема. Това гарантира една вътрешна информация за процесите, когато 3 месеца по-късно доброволките, участвали в това „включено наблюдение“, споделят дневници и впечатления с експертите-социолози. Но и неусетно те самите претърпяват промяна, поглеждайки на мъжко-женските отношения донякъде „отстрани“, научени да ги сравняват със съвременните стандарти.        Тепърва ще се оценяват и дискутират получените данни за домашното насилиле и други. Засега само някои факти и цифри – без коментар: 
Въпрос : Как започнахте съвместния си живот с вашия партньор/съпруг? 
ОТГОВОРИ
Семейството ми ме омъжи — 20%Откраднаха ме без мое съгласие — 11%Откраднаха ме с мое съгласие — 16%Омъжих се по любов — 50%Друго — 3%  ВЪПРОС: Смятате ли, че е нормално мъжът да бие съпругата си? (дялове в %)Да — 11%Да, ако е само 1-2 шамара — 30%Не -59% 
 ВЪПРОС: Познавате ли жени пострадали от домашно насилие 
За колко случая сте чували ?     (дял от отговорилите в %) Да, за 1-2 — 51%Да, за 5-10 — 24%Да, за над 10-8%Не познава — 17%  
ВЪПРОС: Заплашвал ли Ви е Вашият партньор с физическа разправа?Да — 22%Понякога — 45%Не — 21%Друго — 12%    
На въпрос „Принуждавани ли сте от партньора си да правите секс въпреки нежеланието си?“ с „да“ отговарят 12%, а с „понякога“- 41%.
Почти също толкова са положителните отговори на въпроса „Случва ли се е при спор или скандал партньорът да Ви удари?“ -10%, при 36% „понякога“.     
Като цяло се установяваа силна зависимост между образованието на жената и приемането за нормалко биенето на жената – само 5%  от тези със средно или висше образование го приемат, срещу 31% от жените без образование, а други 32% приемат, но само „по един шамар“; съответно 95% от висшистките не го приемат, срещу само 37% от необразованите, които са против боя вкъщи.   От демографските данни може би мнозина ще се изненадат от отговорите на въпроса за брой деца в семейството – оказва се, че жените имат средно по 2 деца и високата раждаемост сред ромите е вече един мит БРОЙ НА ДЕЦАТА НА ЕДНА АНКЕТИРАНА – в % 1 ДЕТЕ — 20%2 ДЕЦА — 42%3 ДЕЦА — 22.5%  4 ДЕЦА — 4%НАД  4 — 0.5% БЕЗ ДЕЦА (Б.О.) — 11%     Но пък други данни потвърждават, че твърде ранното започване на полов живот е широко разпространено:
На колко години започнахте съвместния си живот с вашия партньор?  
Отговори :До 14 г. — 9%15-16 — 32%16-18 — 36%Над 18 — 23%    Или — 41% започват полов живот до 16 г. възраст (в много страни на ЕС това е криминализирано)   
Но нека видим и какви са представите и нагласите на ромските жени по отношение на различните форми на насилие и тормоз, кои как се възприемат (или дори приемат) от тях.  
Таблица 15 :
Смятате ли, че е нормално мъжът да бие съпругата си? (дялове в %) Да — 11%Да, ако е само 1-2 шамара — 30%Не — 59%   
Автори : Николай Близнаков и Сребрина Цветкова (изследване в рамките на проект „Изследване и превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“ на СФ ИНДИРОМА 97, подкрепен от ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО  ФМ НА ЕИП    2014-202)

You may also like...