СФ „Инди Рома 97” представя своите годишен доклад, отчети и счетоводен баланс за 2020-та година

Социална фондация «Инди Рома 97» представя публично своите годишен доклад, отчети и счетоводен баланс за 2020-та година.
Предоставяме ми Ви ги в прикачените файлове:

You may also like...