Социален проект обучава девойки как да развиват личностите си качества и как да се ориентират кариерно

Над 30 девойки се обучиха какви възможности дават програмите за личностно развитие и кариерно консултиране. Това стана по време на поредица от обучителни семинари на партньорските организации Социална фондация “Инди — Рома 97” и Асоциация за кариерно развитие и обучение, които изпълняват проекта “И ти можеш да успееш!”, финансиран от Български фонд за жените. В тях се включиха ученици от Професионална гимназия по селско стопанство и Средно училище “Отец Паисий” — Куклен, които придобиха ценни умения, знания и компетенции, необходими за предотвратяване на социалната изолация и дискриминация, както и какви методи могат да използват за развитие на своя потенциал.
Програмата предлага личностно развитие на млади момичета на възраст от 14 до 20 години от ромската общност в Куклен. В рамките на 6 месеца девойките участват активно в полезния социален проект, а обученията се провеждат в центъра на “Инди — Рома 97” .
В първия цикъл обучителните семинари бяха свързани изцеля с личностното и кариерно развитие.
Обеченията са съставени от 3 основни обучителни модула, свързани с приобщаващото образование и кариерно консултиране, психологическа и правна подкрепа, а експерти от Социална фондация “Инди — Рома 97” и Асоциация за кариерно развитие и обучение са фасилитатори и ментори в процеса на обучение.
Двете партньорски неправителствени организации са си поставили амбициозната задача да повишат самочувствието и стремежа за себеутвърждаване на младите момичета чрез разкриване и развитие на потенциала им — личностни качества и способности.

You may also like...