Започва кампания за създаване на природен парк „Чернатица“ по проект на СФ „Инди Рома 97”

Мащабна кампания за създаване на природен парк „Чернатица“ започва Социална фондация „Инди Рома 97”. Заедно с тази неправителителствена организация, още няколко граждански организации и Община Куклен са се обединили около прекрасната идея.
Инициативата е по проект „Активизъм на климатичната справедливост в общините Садово и Куклен и планината Чернатица“, като Социална фондация „Инди-Рома 97” е водеща организация.


Целта на проекта е да разработи програми за адаптация на климата и ще включва възможности за предоставяне на подходящи общински земи за земеделие на бедни роми семейства и млади хора, които искат да се установят и работят в селата. Така не само ще се опазва природата, но и ще се развиват възможностите за екологичен туризъм за жителите и гостите на Пловдивския регион.
Инициативата за създаването на природен парк „Чернатица“ в северната част на едноименния родопски рид се подкрепя и от Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО, Български център за зелена икономика, а също и от местната власт в Куклен. Очаква се и присъединяването на общините Асеновград, Родопи, Перущица и Кричим, както и на национални екологични организации.
Природен парк „Чернатица“ се намира в северната част на едноименния родопски рид. Ридът Чернатица, започващ само на няколко километра от Пловдив, е със съхранени гори и реки, богат животински свят, природни забележителности и древна история. Той от десетилетия е любима туристическа дестинация на хората от региона.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image.png

Инициативата за създаването на природен парк „Чернатица“ е съгласно Закона за защитените територии ще разчита на подкрепата на любителите на планината и готви предложение за парка до Министерството на околната среда и водите и съответна петиция до Народното събрание.

Проектът „Активизъм на климатичната справедливост в общините Садово и Куклен и планината Чернатица“ на Социална фондация „Инди-Рома 97”се реализира с подкрепата на Институт „Отворено общество“ – Фондация София (OSIS) с подкрепата на фондации „Отворено общество“ (OSF) и в сътрудничество с Европейската мрежа за отворено общество (OSEN), състояща се от организации на гражданското общество в Централна и Източна Европа.

You may also like...