«Инди Рома 97» връчи 11 награди «Етнически толерантен работодател» по проекта „Подкрепа за реализация“


Ръководството на Социална фондация «Инди Рома 97» връчи 11 специални награди "Етнически толерантен работодател. Това стана днес — 29 септември, на официална церемония в Куклен — събитие, част от дейностити при успешната работа по проекта на фондацията „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ“, който  се реализира с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива. 


Награди получиха три институции  -  общините Марица и Перущица,  кметството на село Рогош, както и фирмите Комбинат за цветни метали /К Ц М АД/, АГРИЯ АД, ТУРИТА АД – КУКЛЕН,  ТЕХНО АКТАШ АД, РОЛИТЕКС ООД, РОБО АУТО ЕООД, РИАД ТРЕЙД ЕОО и ЖИЗАТЕКС ЕООДБРЕСТНИК, които бяха наградени лично от председателят на Управителния съвет на Социална фондация «Инди Рома 97»  Албена Костадинова.

При успешно реазизирането на проекта „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ“ можем да се похвалим, че сме осигурили устойчива и трайна заетост на близо 30 безработни от Куклен,  предимно от ромския етнос.  В  момента сме намерили работни места  22 жени от ромски поризход, които вече са назначени на постоянна работа, обясни  Албена Костадинова, ръководител на проекта. — При нас, в Куклен ромите работят много активно, издържат своите семейства и не чакат помощи от държавата, както се говори, че било по други места. Благодарим на партньорите ни по проекта и на фирмите, които прегърнаха тази наша идея и се озоваха на нашата покана.

Според Костадинова проектът «Подкрепа за реализация» има голям социален ефект . Нека припомним, че основната цел е мотивиране и професионално квалифициране на икономически уязвими ромски семейства с фокус жените — за придобиване и на ключови компетентности и повишаване на тяхната икономическа независимост и преодоляване на социалното изключване.
В него се търсят и намират решения за придобиване на ключови компетентности чрез неформалното образование, за мотивиране на жени от ромски семейства с минимален доход. 
В работата му се използват методи на дуалното образование, ориентирано към резултати и подобряване благосъстоянието и интеграцията на семействата, които са косвените бенефициенти на проекта и особено децата.
Проектът се реализира от Социална фондация „Инди Рома 97“,  с финансовата подкрепа на «Тръст за социална алтернатива», от програмата й „Изграждане на умения и възможности за работа”.

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ 

 

    

БЮЛЕТИН ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

   

 

 

 

You may also like...