Българо-швейцарска програма подпомага образователното и културно развитие на малцинствата / ГАЛЕРИЯ СНИМКИ/


Социална фондация „Инди Рома 97“ работи активно по Българо-швейцарска програма за сътрудничество, която подпомага образователното и културно развитие на малцинствата. Кампанията е по проекта с наименование „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“, а добрите резултати  и практики от нея вече са налице, отчитат специалисти. Куклен е една от най-малките общини у нас, но новостите в това отношение тук са много. Особено сред децата и младежите от непривилегированите групи последната година не може да не се забележи една приятна възбуда и повишена активност.  “Лятна занималня за  допълнителна образователна  подготовка  за деца“, „Работилничка за направа на сладки и коледни курабийки“; изложби на учащи се (кулинарна;  приложно изкуство  с есенни листа и природни материали; Великденска и др.);  Ателие „Сръчни ръчички“; Седмица на Книгата, запознаване с културните забележителности на близкия Пловдив – посещения на театър, кино, концерти – които до скоро бяха непознати за повечето деца от ромски произход – това са само част от най-видимите дейности. 

„За тези деца са важни и заниманията  в Програмата за допълнителни часове по български език като втори език,  (три пъти седмично се провеждат часове по български език, които целят улесняване на процеса на интеграция и включване чрез подобряване на езиковите умения на деца от ромското население). Обучението включва разнообразни теми, сред които: ”Моите приказни герои”. ”Моето семейство”, ”Моята родина”, ” Събиране на природни материали и разходка в градския парк“; „Нашата азбука”, Драматизации на любими приказки и др. – обясни председателят на Социална фондация „Инди Рома 97“ Албена Костадинова. — Интересно е, че тези дейности са подкрепени и с включването на родители, дори баби и дядовци, които дават идеи, подкрепят и сами се включват в някои от организираните събития – предимно чрез създадения Клуб „Активен родител“.

Според Костадинова особено за по-малките деца това има значение за по-успешното им социализиране. С помощта на образователен медиатор пък се идентифицират отделни родители, възпрепятстващи децата си за ходят редовно на училище, както и ученици, застрашени от отпадане от училище.

           Същевременно  други дейности, развивани от здравен медиатор с помощта на двама общопрактикуващи лекари, са насочени към оказване на помощ на ромите за промяна на техните поведенчески модели по отношение на семейното планиране, постнатални грижи и грижи за децата. 

Над 200 лица без здравни осигуровки са получили лекарска помощ – профилактични прегледи, диагностицирани заболявания, лечение, имунизации и други.

В резултат на просветните кампании няколко десетки роми са разбрали значението на здравното осигуряване и вече плащат осигурителните си вноски.

Особено същество е съдействието по отношение профилактиката – оказана е помощ на ромите за промяна на техните поведенчески модели по отношение на семейното планиране, пренатални, постнатални грижи и грижи за децата.   Резултатът е видимо подобряване здравния статус на населението и най-вече на социално слабите жители на общината (за което своят принос дава и откритият там от Социална фондация Социална фондация „Инди Рома 97“ — „Център за социална рехабилитация и интеграция“).

     Но кой е двигателят на всички тези промени ? Това е добре известната в целия регион Социална фондация Социална фондация „Инди Рома 97“, чиито екип изпълнява подкрепения от Българо-швейцарската програма за сътрудничество проект „ВСИЧКИ ЗАЕДНО – ЗА ПО-ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕ“, започнал през 2017 год.

Целта на проекта е социално интегриране на маргинализираните малцинствени групи посредством  разнообразни мерки в областта на образованието и здравеопазването.

       Причините са във вярно намерените подходи за осъществяване на добрите намерения: — Включване и активизиране на родителите на децата – целева група по проекта -  за създаване подходяща стимулираща атмосфера и в самите семейства.

Акцент върху ЗАНИМАТЕЛНОТО  НАЧАЛО  за придизвикване и запазване интереса на децата, за обогатяване на знанията им — чрез занимателни игри, четене на допълнителна художествена литература, извършване на разнообразни упражнения, гледане на филми и презентации. развитие на наблюдателността, въображението и логическото мислене. 

Акцент и върху ИНДИВИДУАЛНИЯ ПОДХОД – не само към децата, но и към родителите им. .

        В компонента „Здравеопазване“ основно е използването на установеното от години ДОВЕРИЕ, с което се ползва организацията ИНДИ РОМА и нейните активисти. Основната насока е ПРОФИЛАКТИКАТА, по-доброто информиране по здравни въпроси, възможноста неосигурените лица да се ползват от здравната помощ (чрез привлечените двама общопрктикуващи лекари и др)

          В компонента РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ“  главно е интегрирането на децата чрез общи творчески занимания (рисуване, приложни изкуства и др.) и запознаване с творби на изкуството.

        Неслучайно много висока оценка за реализацията дадоха представители на Швейцарската агенция за международно развитие от над 10 държави, които посетиха Социална фондация „Инди Рома 97“ през март.

ВИЖТЕ ГАЛЕРИЯ ОТ СНИМКИ ОТ ПРОЕКТА

 

You may also like...