Още за работата ни по проекта  „Заедно в различията, можем повече”/ СНИМКИ/

  
Проект „Заедно в различията, можем повече”    -    BG05M2OP001-3.002-0320

Истинското и трайно сближаване на децата с различен етнически произход се постига най-успешно и лесно в играта, в общуването в свободното време, в съвместните приключения и емоционални моменти.  Тази безспорно вярна мисъл (но позабравяна от някои ръководители на образованието) е в основата на множеството разнообразни инициативи, които Социална фондация ИНДИ РОМА 97 успява да реализира в редица селища от областта.

      Своеобразни кулминации на дейностите по проекта са проведените Фестивали на традиционното и съвременно ромско изкуство.
В Перущица, например, децата от ОУ «Петър Бонев» зашеметиха препълнената зала с фойерверк от традиционни модерни песни, танци, поезия, драматизирани приказки, допълнени от кулинарна изложба, етнографска изложба и дори специално създаден в голяма зала на училището Музей на етносите.
„Ромският“ фестивал се превърна в истински ГРАДСКИ ФЕСТ – празник на цялото градче.  В Куртово Конаре пък бяха заложили на съвсем друг подход – представяне дейността и постиженията на всички създадени клубове по интереси един по един в сградата на  читалището.
Така безспорно се осигуряват условия за съхраняване и развиване на културната идентичност  на  ученици от ромски етнически произход и техните връстници в четирите училища — партньори в мултикултурна среда.

                 Но може би най-радостни бяха децата, които на две смени отдъхваха в организирания (напълно безплатен) детски лагер край черноморския курорт Равда.  80 ученика  от Перущица и Куртово Конаре се радваха на игрите и приключенията край морския бряг и „зареждаха“ за учебната година.

              Ключът за успеха на тази дейност ? Той не е един – това са и прилаганите съвременни иновативни методи, привлечените експерти, които не само имат опит, но и влагат лично отношение и отдаденост, безспорният 20 годишен успешен опит и капацитет на екипа на социалната фондация за успешна интеграция и социално включване на ученици от етническите малцинства и не на последно място – местните активисти – сътрудници на ИНДИ РОМА. Разбира се, и стимулираното на активното участие и на родителите на учениците от етническите малцинства в интеграционния процес, чрез индивидуална и групова работа с тях (Клубове на родителя), както и съвместни дейности с учениците.

           Резултатите?
Крайните резултати ще станат видими след години, но краткосрочните вече са налице – по-интересен, по-смислен, по-радостен съвместен живот на близо 500 деца с различен етнически произход, дружеска атмосфера, създадени и укрепени приятелски връзки, прескачащи разделенията...

ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА
BJULETIN

--------------------------------- ----------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-3.002-0320,”Заедно в различията, можем повече,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

You may also like...