Инди Рома 97  и Тръст за социална алтернатива отново подкрепиха децата в детските градини

deteto-v-detskata-gradina-kak-da-ce-chuvstva-dobre

И ТАЗИ ГОДИНА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ-1

И през учебната 2017—2018 година — вече за четвърта поредна година — на територията на седем общини Социална фондация Инди Рома 97 заедно с  Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) ще осъществява проекта „Готови за училище“.
Проектът цели да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение, както и да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските градини в България.

 gotovi_za_uchiliste_LOGO1

История на проекта

    През 2014—2015 проектът стартира в детските градини в 235 населени места в партньорство с 23 регионални неправителствени организации и в него бяха обхванати 5,737 деца от уязвими общности.

През учебните 2015—2016 и 2016—2017 продължихме да подкрепяме деца от уязвими общности, чрез заплащането на такси и скрити разходи.

През 2017—2018 година ще подпомагаме последните 520 деца от проекта да завършат детска градина и да постъпят в първи клас.

     Стратегическият фонд за оценка на въздействието към Световната банка и изследователският институт „Лабораторията за борба с бедността“ (Poverty Action Lab) осъществиха оценка на въздействието от проект а , чиято цел бе да установи коя от предложените интервенции е икономически най-ефективна.  

Резултатите от изследването сочат, че премахването на финансовите бариери за посещение на детска градина водят до значимо повишение на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности.

Тези данни ни насърчават да продължим подкрепата си за семействата, включени в проекта, и да търсим съмишленици и начини за премахване на финансовите пречки пред всички деца в страната.

 Готови за училище през 2017—2018 учебна година

     По проекта ще се покриват такси за посещение на детска градина на деца от уязвими общности на възраст от 5 и 6 години.

Очакваният ефект от изпълнението на тази мярка е поддържане на високи нива на записване и посещаемост на децата.

В края на проекта ще бъде измерена училищната им готовност, за да бъдат установени ефектите от дългосрочното посещение на предучилищно образование.

    Дейностите ще се извършат в девет целеви детски градини — ДГ Иглика — гр. Раковски,  ДГ Мечта — Маноле,  ДГ Първи юни — село Болярци,  ДГ Пролет-село Ягодово,  ДГ Никола Вапцаров — Асеновград, ДГ Зорница — Карлово, ДГ  Тракийче и ДГ Радост -Перущица,  ДГ Радост — село Стряма. и са с подкрепата на фондация „Америка за България.

 Проектът „Готови за училище“ се реализира от Социална фондация Инди Рома 97 и  Тръст за социална алтернатива“ (ТСА).

You may also like...