„Инди Рома 97” обявява свободна позиция за проекта „Заедно в различията, можем повече“

INDI-ROMA- logo
Социална фондация „Инди Рома 97” като бенефициент на проект  BG05M20P001-3.002-0320, обявява свободна позиция за проекта „Заедно в различията, можем повече“
Пълният текст на обявата може да намерите —  в прикачения файл по долу

Ето и подробностите

ОБЯВА

Социална фондация „Инди-Рома  97” —  Куклен  „Заедно в различията, можем повече“,   обявява свободна позиция за следната длъжност:

 1. ДЛЪЖНОСТ: организатор информационни кампании
 2. БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
  МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ:09.2017г.
 3. МЯСТО НА РАБОТА: ПО ГРАФИК В общините Куклен и Перущица ОБХВАНАТИ В ПРОЕКТА
 4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Подготовка, организация и провеждане на основните събития от информационната кампания:

 • Създаване на Музей на етносите. Създаване на временна музейна сбирка със съвременни предмети, продукти на изкуството на различните етноси, както и исторически свидетелства от бита и културата на етническите малцинства, и нейната експозиция в читалищата в гр. Куклен и гр. Перущица.
 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА : ЛИЦА В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, КОИТО НЕ СА ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ
 1. ОБРАЗОВАНИЕ: ВИСШЕ
 2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: ДА ИМА МОТИВАЦИЯ, НАГЛАСА И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА,  ДА ПОЗНАВА  КУЛТУРНИТЕ   ОСОБЕНОСТИ    НА ЕТНОСИТЕ

ДРУГИ: 
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: определен срок – до 07.04.2019г.

РАБОТНО ВРЕМЕ: непълно – до 18ч./месечно ПО ГРАФИК . Работата е свързана с  дейност във  и извън образователните институции, съгласно предварително изготвен  график

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Заявление по образец,
 2. Документ за самоличност – копие;
 3. Документи за придобита образователна степен и професионална квалификация
 4. Автобиография( CV);
 5. Копия от сертификати за обучения, участия в различни прояви, награди
 6. Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по аналогични програми/проекти

ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 08.09.2017г.
ДО: 15.09.2017г.
В СГРАДАТА НА СФ „Инди-Рома 97”, гр.Куклен,ул.”Ал.Стамболиски” №52  

obyava ОРГ. ИНФ. КАМПАНИЯ

You may also like...