Излезе новият бюлетин на „Инди Рома 97” по проекта «Подкрепа за реализация»

shivachki

Новият бюлетин на СФ „Инди Рома 97” по проекта «Подкрепа за реализация» излезе. Той вече се разпространява в хиляден тираж.
Нека припомним, че основната цел на проекта е мотивиране и професионално квалифициране на икономически уязвими ромски семейства с фокус жените — за придобиване и на ключови компетентности и повишаване на тяхната икономическа независимост и преодоляване на социалното изключване.
В бюлетине ще намерите интересна информациа по проекта и по-конкретните подцели и същевременно ще разберете как ще бъдат търсени решения за обучение за придобиване на ключови компетентности чрез неформалното образование, за мотивиране на жени от ромски семейства с минимален доход. Ще научите как професионално обучение близо до работното място, чрез методите на дуалното образование, ориентирано към резултат и подобряване благосъстоянието и интеграцията на семействата, които са косвените бенефициенти и особено децата, както и за всички дейности по проекта.
Проектът се реализира от Социална фондация „Инди Рома 97“,  с финансовата подкрепа на «Тръст за социална алтернатива», от програмата й „Изграждане на умения и възможности за работа”.
БЮЛЕТИН ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

You may also like...