Стартира кампанията срещу ранната бременност на малолетни майки от ромски произход

Konferencia _Indi Roma
"
Не е тайна, че близо 80% от браковете в България сред ромския етнос са под 17-18-годишна възраст. Всяка трета ромка пък е неграмотна и не може да учи, защото още в млада възраст е принудена да съвместява ролята на съпруга, майка и жена, Не може вместо да ходят на училище, децата да раждат деца, къде отиваме? Това е голям проблем не само за ромския етнос, но и на нашето общество, на държавата. По този проблем трябва спешно да се работи чрез държавните и социанли институции. Това обяви Албена Костадинова, председател на Управитления съвет на Социална фондация «Инди Рома 97», по време на конференция в Куклен по проблемите на ранната бременност на малолетни майки от ромски произход.
Неправителствената органиазция започна обществена мащабна обществена кампания по този наболял проблем.
Konferencia _Indi Roma-1
Освен конференция в Куклен, инициатива продължи с работна информационна среща на уязвими групи и ромски лидери с медицнски лица, служители и общински съветници на община Куклен, както и експерти от фондацията.
Кампанията са част от стартиралия нов проект „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“, финансиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи”. Водеща организация е община Пловдив, а Социална фондация „Инди –Рома 97” и нейн основен партньор по проекта.
Konferencia _Indi Roma-3
«
Подобряване на здравния статус и обогатяване на здравната и сексуална култура сред ромския етнос, трябва да бъде един от приоритетите за решаване. Това ще спогоне много за интеграцията и социалното включване на ромите в България», допълни Мариана Николова, здравен медиатор на проекта.
По време на реализирането му ще бъдат организирани много информационните събития и кръгли маси с разяснителни беседи и дискусии за ранната бременност на малолетни майки от ромски произход.
Проектът е интегриран и активната му работата ще продължи до август 2019 година, като основната му цел е да насърчи социалното включване на ромите и други уязвими групи в региона.

You may also like...