„Инди –Рома 97” започва кампания срещу ранната бременност на малолетни майки от ромски произход

60937177
Обществена кампания срещу ранната бременност на малолетни майки от ромски произход стартира Социална фондация „Инди –Рома 97”. 
Мащабната инициатива започва утре с информационно събитие в Куклен, където ще се проведе конференция и работна среща с уязвими групи и ромски лидери, от 9,30 часа утре в заседателната зала на община Куклен, III етаж. Участие ще взимат медицнски лица, служители и общински съветници на община Куклен, както и експерти. 
Кампанията е част от стартиралия нов проект „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“, финансиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество „Насърчаване на социалното включване  на ромите и други уязвими групи”. Водеща организация е община Пловдив, а Социална фондация „Инди –Рома 97” и нейн партньор по проекта.
По време на информационните събития ще бъдат направени множество разяснителни беседи и дискусии за ранната бременност на малолетни майки от ромски произход. Освен общински служители и съветници, в кампанията ще участват и медии.

You may also like...