Здравен медиатор от „Инди-Рома 97” ще съветва ромската общност в областта на здравеопазването

lekar_goliama
Социална фондация „Инди-Рома 97” подписа споразумение за партньорство с община Пловдив – бенефициент по проекта „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“, по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Програма „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи“.
Целта на проекта е разработването на всеобхватна програма за социално интегриране на маргинализираните етнически малцинствени групи посредством изпълнението на разнообразни мерки в областта на образованието и здравеопазването в община Куклен.
Ключов важен етап от проекта е обучението на здравен медиатор, чиято роля ще се състои в приближаването на ромите от една страна, а от друга, медицинските и образователните специалисти. Тази взаимна интеграция ще преодолее културните бариери и дискриминационните отношения, които са широко разпространени.
През май „Инди-Рома 97” сключи договори с двама общопрактикуващи лекари и здравен медиатор, които ще предоставят своевременни и компетентни медицински консултации, съвети, скрининг и подкрепа за ромското население от Куклен. Това ще подобри достъпа до здравни услуги за хората от малцинствените групи без здравни осигуровки, както и да се създаде ефективен механизъм за превенция на ранните бракове и нежеланата бременност. Фокусът на дейностите ще бъде насочен именно върху доболничните грижи – превенция, репродуктивно здраве, семейно планиране, здраве на бременната жена, детско здраве и др. Ромското население и други уязвими групи ще разполагат с достъп до доболнични здравни грижи.
Здравният медиатор ще играе ключова роля като посредник между представителите на ромската общност и професионалистите от областта на здравеопазването.
Здравният медиатор ще подобрява информираността по въпроси, свързани със здравеопазването. Той ще убеждава хората без здравни осигуровки не само да се възползват от безплатните медицински консултации, предлагани като част проекта, но също така и да обръщат внимание на възможността за заплащане на минималната здравна осигуровка.
След края на проекта етническите малцинства, живеещи в Куклен, ще бъдат наясно с необходимостта от редовни медицински консултации, както и със здравните услуги, предлагани в здравния център.
В началото на юни са сключени договори с образователния медиатор и с експерт образователни дейности.

You may also like...