„Инди Рома 97“ представи с успех в Чехия наша методика за етническа толерантност на работодателите в България

Експерти от Социална фондация „Инди Рома 97“ презентираха с добър успех в Чехия българска методика за етническа толерантност на работодателите…