Чешки експерти хвалят фондация „Инди Рома 97“ за работата й по пилотен проект за етническа толерантност на работодателите у нас

Чешките експерти по проекти Даниела Дрнкова и Йозеф Влах от неправителствената организация „IQRomaServise“, похвалиха Социална фондация „Инди Рома 97“ за…