КОИ СМЕ НИЕ

СФ “Инди-Рома е българска нестопанска, неправителствена организация. Тя е създадена през лятото на 1997 година от хора на ромската общност в с. Куклен, област Пловдив.

 

Основни цели на организацията

 

 •  обучение в основни познания и умения като задължително условие за социална промяна и културна интеграция.
 •  да организира курсове, семинари, училища и други форми за обучение, с които да издигне общата култура, образователното равнище, правно-административните знания на жените и младите хора.
 •  културно и социално подпомагане на ромски деца: ограмотяване на деца на майчин език; обучение на ромски деца на традиционни нравствени добродетели и ценности; разучаване на празнично-обредната система, на песни и танци; изграждане на умения за творческа дейност; специализирани програми за обучение на даровити деца и разпространение на този опит; културно-просветна дейност с ромски семейства и родители.
 •  борба с безработицата – проучване на възможностите за създаване на нови схеми за трудова заетост на ромите в условията на структурни промени и валутен борд
 • улесняване на професионалното устройство на младите, както на индивидите и групите застрашени от изключване от трудовия пазар (тук са необходими не само дейности и проекти, но и законодателни инициативи.
 • адаптиране на трудово заетите към икономическите проблеми в региона и страната, създаване на гъвкави възможности за преустройване на работната сила в условия на преструктуриране на отделни отрасли.
 • създаване на равни социално-икономически възможности за заетост и участие на жените в трудовия пазар на региона; преодоляване на традиционни стереотипи за ролята на жените от малцинствата в трудовите и социалните процеси на живот.
 • ЗА КОНТАКТИ:
 • СФ ИНДИ-РОМА  97

  Албена Костадинова

  България
  гр. Куклен
  4101, ул.Д.Чинтулов 1

  e_mail: indiroma@mail.bg

  Телефони: 031152087    моб.тел. 0889708630

Наш партньор е чешката организация

“IQ ROMA SERVIS”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *