КОИ СМЕ НИЕ

Социална фондация „Инди-Рома 97“ е българска нестопанска, неправителствена организация. Тя е създадена през лятото на 1997 година от хора на ромската общност в Куклен, област Пловдив. Основни цели на организацията са усилена работа за социална промяна и културна интеграция на етносите. издигне на общата култура и образователното равнище, както и културно и социално подпомагане на ромския етнос;

Наша цел е културно-просветната дейност сред ромски семейства и родители. борба с безработицата създаване на нови възможности за трудова заетост на ромите в условията на структурни промени, както и създаване на равни социално-икономически възможности за заетост в трудовия пазар на региона; преодоляване на традиционни стереотипи за ролята на жените от малцинствата в трудовите и социалните процеси на живот.

Ние сме мисионери. Ние сме Социална фондация „Инди-Рома 97“

Основни цели на организацията

 •  обучение в основни познания и умения като задължително условие за социална промяна и културна интеграция.
 •  да организира курсове, семинари, училища и други форми за обучение, с които да издигне общата култура, образователното равнище, правно-административните знания на жените и младите хора.
 •  културно и социално подпомагане на ромски деца: ограмотяване на деца на майчин език; обучение на ромски деца на традиционни нравствени добродетели и ценности; разучаване на празнично-обредната система, на песни и танци; изграждане на умения за творческа дейност; специализирани програми за обучение на даровити деца и разпространение на този опит; културно-просветна дейност с ромски семейства и родители.
 •  борба с безработицата – проучване на възможностите за създаване на нови схеми за трудова заетост на ромите в условията на структурни промени и валутен борд
 • улесняване на професионалното устройство на младите, както на индивидите и групите застрашени от изключване от трудовия пазар (тук са необходими не само дейности и проекти, но и законодателни инициативи.
 • адаптиране на трудово заетите към икономическите проблеми в региона и страната, създаване на гъвкави възможности за преустройване на работната сила в условия на преструктуриране на отделни отрасли.
 • създаване на равни социално-икономически възможности за заетост и участие на жените в трудовия пазар на региона; преодоляване на традиционни стереотипи за ролята на жените от малцинствата в трудовите и социалните процеси на живот.
 •  
 • ЗА КОНТАКТИ:
 • СФ ИНДИ-РОМА  97

  Албена Костадинова

  България
  гр. Куклен
  4101, ул.Д.Чинтулов 1

  e_mail: indiroma@mail.bg

  Телефони: 031152087    моб.тел. 0889708630

Наш партньор е чешката организация

“IQ ROMA SERVIS”

1 Comment

 1. Здравейте,

  казвам се Александър Костадинов и съм социален работник в Basis und Woge e.V (basis-projekt.de). Проектът по който работим е за мъже ,които проституират срещу заплащане.
  Голяма част от нашите клиенти идват от България (Предимно Столипиново-Пловдив,Кричим,София ,Пазарджик).
  Планираме с колегите ми да посетим България през Март месец (03.2023) ,за да опознаем системата по-добре. В допълнение на това бихме искали по-добре да помагаме на клиентите ни ,които
  искат да се прибират обратно в България (насочване към институции и т.н.)
  Ще се радвам на обратна връзка от ваша страна.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *