«Инди Рома 97» награждава работодатели със сертификат за етническа толерантност

Picture 060
Социална фондация «Инди-Рома 97» и представители на Областната администрация ще наградят работодатели от Пловдив, Стара Загора, Хасково и Пазарджик за етническа толерантност. Това ще стане на официална церемония, под патронажа на Областната управа, утре 30 октомври, от 14 часа в заседателната зала на Областна администрация — Пловдив, обяви Албена Костадинова, председател на Управителния съвет на СФ «Инди-Рома 97».
На церемонията са поканени да присъстват представители на Министерството на труда и социалната политика, Областна управа-Пловдив, Агенция по заетостта, Дирекция «Бюро по труда», неправителствени организации, други институции и медии.
Общо 14 наши фирми и институции са номинирани да получат престижния сертификат с марката «Етнически толерантен работодател». Сред най-заслужилите са шефовете и мениджъри на известни сериозни български фирми, компании и институции.
Както е известно Социална фондация «Инди-Рома 97» вече регистрира в Патентното ведомство марката «Етнически толерантен работодател», като иновативният социален експеримент е резултат на работата на тази неправителствена наша организация по проекта «Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране», който се реализира успешно повече от година, обясни Албена Костадинова.
Тя добави, че проектът е финансиран по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а схемата на проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се нарича «Без граници».
Наскоро наши експерти представиха в Чехия българска методика за етническа толерантност на работодателите у нас, по време на едноседмично работно посещение в Бърно.
Мащабната кампания на нашата организация цели да се подпомогнат работодателите у нас да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства, с акцент върху ромския етнос. Благодарение на Социална фондация «Инди-Рома 97» и работата й по проекта, този социален експеримент стана иновативен за България, както от години е в Чехия. Този модел отдавна е патентован в Чешката република от тяхното Министерство на труда, терминът там е популярен като «Приятелски настроен работодател» и по него над 60 работодатели вече са наградени със сертификати там.
Според Албена Костадинова, проектът вече значително подпомага български работодатели да поставят на равно основа особено ромския етнос.

За повече подробности:
Албена КОСТАДИНОВА,
председател на УС на СФ «Инди-Рома 97»
e-mail: indiroma@mail.bg
телефон:0895 463 600;
0899144059

You may also like...