«Инди Рома 97» представи с успех в Чехия наша методика за етническа толерантност на работодателите в България

Експерти от Социална фондация «Инди Рома 97» презентираха с добър успех в Чехия българска методика за етническа толерантност на работодателите у нас. Това стана по време на работни посещения в Бърно и Прага на наши специалисти в тази област, по покана на известната чешка неправителствена организация «IQ Roma Servise».
Голям интерес по време на визитата предизвика представянето на мащабната кампания, която продължава нашата организация, целяща да се подпомогнат работодателите в България да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства, с акцент върху ромския етнос.
Гостуването в Бърно бе в изпълнение на проекта „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране“, по който двете партньорски организации работят успешно близо година, уточни Албена Костадинова, председател на Управителния съвет на Социална фондация «Инди-Рома 97». Тя добави, че проектът е финансиран по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, а схемата на проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се нарича «Без граници».
Нашата делегация в Чехия бе придружена от 8 български работодатели и представители на наши работодателски организации, което вече са наели с успех роми да работят при тях. Те лично представиха свои добри практики при наемането на роми на работа. Обсъден бе недискриминационния подход при подбора на работници от малцинствени групи, както и прилагането на конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст и насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите.
«Колегите от „IQ Roma Servise“ останаха силно впечатлени от темповете, с които работим в България за налагането на марката „Етнически толерантен работодател“ и успехите, които постигаме за наемането на роми за престижни позиции на работа. Този проблем в Чехия е решаван с години. Работодателите у нас като че ли стават етнически толерантни и вече можем да се похвалим с някаква ефективност за изграждане на система за антидискриминационна среда у нас», допълни Албена Костадинова.
По време на визитата си в Чехия българската делегация е била поканена на работна среща в Дирекицята на полицията в Бърно и в редакцията на националната интернет медия «Ромея», които от години са носители на тамошния престижен знак за етническа толерантност.
«Хората отдавна са си изградили система за наемане на роми за възлови, отговорни и престижни позиции за работа. Полицията в Бърно например от години назначава млади роми на работа. И тези млади момчета работят отлично на терен като полицаи и усилията им носят успех. В интернет медията „Ромея“ пък част от екипа интернет телевизията и радиото са млади образовани роми, които освен проблемите сред малцинстваха в Чехия, работят с успех и по други проблеми в обществото. Всичко това има силен социален ефект и широко обществено одобрение», коментира Костадинова.
Социална фондация «Инди-Рома 97» работи от самото си създаване по проблемите най-вече на ромите, направила е мащабно проучване доколко са толерантни българските работодатели и вече е регистрирала марката «Етнически толерантен работодател».
Тази марка е възможност за трансфер на иновативна методология за България за намаляване на случаите на етническа нетолерантност и увеличаване на достъпа на ромите до пазара на труда, на равно с другите етноси. Проектът трансферира, адаптира и внедрява в България иновативния модел на марката «Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране», която вече е изградена и приложена в Чехия от местната неправителствена организация «IQRomaServise», която е партньорска организация на Социална фондация «Инди-Рома 97», с богат опит от реализиране на международни проекти.
Целта на проекта «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране» е да се подобри качеството на живот на етносите и да се намали безработицата сред етническите малцинства в България и най — вече сред ромите, чрез внедряване и прилагане на модел за етнически толерантен работодател.
Проектът е един социален експеримент, успешно разработен и приложен в Чехия, който ще бъде трансфериран и изпробван и в България.
Целевата група са потенциалните жертви на дискриминация въз основа на раса или етнически произход, работодатели и органи, участващи на пазара на труда, добави Костадинова. Освен консултации за потенциалните жертви на дискриминация, основното съдържание на проекта е създаването на концепция за културата на недискриминационни подходи въз основа на раса или етнически произход в областта на заетостта. Така ще се подпомогнат работодателите да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства, с акцент върху ромския етнос.

За повече подробности:
Албена КОСТАДИНОВА,
председател на УС на СФ «Инди-Рома 97»
e-mail: indiroma@mail.bg
телефон:0895 463 600; 0899144059

You may also like...