Дават за пример СФ „Инди Рома 97” като еталон за добра практика с работата си по европейски проекти

Социална фондация „Инди Рома 97” бе дадена за пример като еталон в Пловдивска област и в страната за добра практика със своята работа по европейски проекти. Това стана по време на информационен семинар в Куклен под мотото „ДА продължим ЗАЕДНО“, организиран и проведен от Областен информационен център – Пловдив. Престижното признание за нашата фондация беше дадено от експертите в Центъра, които работят активно за популяризиране и обмен на добри практики и „научени уроци” от успешно реализирани проекти, финансирани по европейски програми.
По време на информационния форум в Куклен бе обявено, че благодарение на успешната дейност на Социална фондация „Инди Рома 97” в предишните няколко години, над 250 роми от региона са били ангажирани с работни места по схемите „Развитие“ и „Ново начало – от образование към заетост“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
В свое изказване по Албена Костадинова, председател на Управителния съвет на Социална фондация „Инди-Рома97“ заяви, че над 80% от завършилите обучения по проекти безработни роми вече са намерили постоянна работа и успешна реализация.
По време на семинара като добра практика експертите от ОИЦ посочиха активната работа на Социална фондация „Рома-Инди97“ по проекти с европейско финансиране. Те похвалиха нашата организация и я додаха за пример, че в момента работи успешно и активно за достъпа на малцинствата до пазара на труда. Това е по  мащабня и значим проект — „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране“, финансиран също по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с подкрепа на българското правителство.
Проектът адаптира и внедрява модела на чешката партньорска организация “IQ ‘ROMA SERVIСЕ“, която вече е патентовала марката „Етнически толерантен работодател“. По него фондацията работи активно вече близо година в партньорство с работодатели от цялата страна, синдикатите, общините, организации от ромската общност, регионални и национални медии към общите усилия за откриване на нови възможности за повишаване мотивацията на безработни представители на етническите малцинства при търсене на работа, коментираха експерти от ОИЦ.
Те допълниха, че като друга добра практика е била и дейността на Социална фондация „Рома-Инди97“ и за професионалното обучение на етнически групи, като в тази насока, с помощта на европейски програми вече е изградила Център за обществена подкрепа и Център за обучение по занаяти, а съвместно с община „Марица“ работи по проект за образователна интеграция.
Добрата работа и активност на Социална фондация «Инди Рома 97» не остана незабелязана и от медиите, които отразиха подобаващо признанието.

You may also like...