Фондация „Инди Рома-97“ прави национална конференция „Етнически толерантен работодател“ в Пловдив

Голяма национална конференция „Етнически толерантен работодател” организира Социална фондация „Инди Рома — 97“ идващата седмица. Форумът ще се проведе на 29 януари (сряда) от 12.00 часа в зала „Тракия“ на хотел „Тримонциум“ и ще събере близо 60 работодатели от цялата страна, представители на синдикатите, общините, организации на ромската общност , регионални национални медии.
В рамките на форума ще бъдат дискутирани конкретни механизми за осигуряване на устойчива заетост на хора от ромското и иновативни идеи за устойчива заетост и съвместни инициативи.
Обсъждане на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромки произход и други малцинства в активна трудова възраст, също се бъдат основна част от програмата.
Специалисти ще представят актуални социологически и сравнително-правни изследвания по темата.
Ще бъде представен иновативния европейски модел – марката “Етнически толерантен работодател— трансфер на добри практики за равно третиране“, чрез който се намаляват случаите на етническа нетолерантност и се увеличава достъпът на малцинства до пазара на труда. Този модел бе изграден и приложен в Чехия от партньорската организация „IQ ‘ROMA SERVIСЕ“, и който социална фондация „Инди — Рома 97“ в момента трансферира, адаптира и внедрява в България.
Насърчаване на трудовата реализация на ромите чрез въвеждане на иновативни методи, подобряване на диалога между работодатели, местна власт, институции и неправителствени организации в подкрепа на ромската заетост, са другите важни теми, залегнали в дискусиите.
Националната конференция в Пловдив е част от проекта на фондация „Инди — Рома 97 „Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът се реализира активно и успешно, благодарение на безвъзмездната финансова помощ от страна на Европейския съюз и на българското правителство. По него фондацията работи успешно вече близо 10 месеца с работодатели от цялата страна, синдикатите, общините , организации от ромската общност , регионални национални медии показаха активно партньорство и съпричастност към общите усилия за откриване на нови възможности за повишаване мотивацията на безработни представители на етническите малцинства при търсене на работа.
Проектът стартира пилотно в областите Пловдив, Пазарджик, Хасково и Стара Загора при завидна популярност и голям интерес заради актуалността му, социалната му и необходимост от широка гражданска позиция за бъдещето на етническите малцинства и осигуряването на механизми за ефективна защита от дискриминация на пазара на труда и на работното място на служителите от етническите малцинства.
За форума в Пловдив се очаква да пристигнат гости и партньори от няколко страни в Европа, като и делегация на чешките партньори от „IQ ‘ROMA SERVIСЕ“.
Преди тази конференция фондация „Инди Рома — 97“ организира и проведе поредица кръгли маси в Стара Загора, Хасково, Пазарджик и Пловдив по проблемите за етническата толерантност на работодателите, в които се включиха близо 150 участника от различни целеви групи. Те събраха представители на местната власт, бизнеса, работодатели от Пловдивска област, безработни младежи, представители на неправителствени организации, ромски сдружения и социални институции. На тях бе обсъждано постоянната заетост на малцинствени групи в активна трудова възраст и въвеждането на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, включително чрез прилагане на механизмите за корпоративна социална отговорност и субсидирана заетост. Прилагането на принципа на равно третиране на всички представители на етническите малцинства, утвърждаване на принципа на равните възможности на всички етноси в България, създаване на условия за превенция на дискриминации и насърчаване процеса на социално включване на ромската общност чрез въвеждане на анти- дискриминационни практики и принципи на равнопоставеност на етносите на работното място, бяха основни теми в дискусиите.

 


За повече подробности:

 

Албена КОСТАДИНОВА,
председател на УС на СФ „Инди-Рома 97”
e-mail: indiroma@mail.bg
телефон:0895 463 600;
0899144059

You may also like...