Близо 150 участника се включиха активно в кръгли маси по проблемите за етническата толерантност на работодателите

kragla masa-1
Близо 150 участника от различни целеви групи се включиха активно в поредица от 4 кръгли маси по проблемите за етническата толерантност на българските работодатели.
Форумите преминаха при много оживени дискусии и перфектна организация от страна на Социална фондация «Инди — Рома 97», която работи успешно вече близо половин година по проект «Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране», финансиран по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът се реализира активно и успешно, благодарение на безвъзмезната финансова помощ от страна на Европейския съюз и на българското правителство.
Как да се осигури постоянна заетост на малцинствени групи в активна трудова възраст и въвеждането на правни и икономически механизми за стимулиране на работодателите да наемат на работа лица от ромски произход, включително чрез прилагане на механизмите за корпоративна социална отговорност и субсидирана заетост, бяха водещи теми в 4-те кръгли маси, които се проведоха в Стара Загора, Хасково, Пазарджик и Пловдив. Те събраха представители на местната власт, бизнеса, работодатели от Пловдивска област, безработни младежи, представители на неправителствени организации, ромски сдружения и социални институции.
За пръв път в България бяха представени две актуални социологически и сравнително-правни изследвания по темата. На тях бе презентиран иновативният европейски модел на марката «Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране», изградена и приложена в Чехия от «IQ ‘ROMA SERVIСЕ», и която Социална фондация «Инди — Рома 97» се опитва да трансферира, адаптира и внедри в България.
Целта му е работодателите да бъдат мотивирани да третират равнопоставено представителите на етническите малцинства с акцент върху ромския етнос.
На кръглите маси експерти и участници коментираха и дискутираха българското законодателство, спрямо етническата толерантност и дискриминация и ще бъдат изнесени резултати от направения подробен анализ на проведено социологическо проучване у нас доколко са толерантни българските работодатели.
Едва 1 % от хората на управленчески позиции са роми. Това са главно заместник-кметове в малки населени места.
Общините като цяло са най-големите работодатели на циганите. Това сочат данните от проведено социологическо проучване в четири области — Хасково, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Анкетирани са били представители на 200 фирми, които са отговаряли на въпроси, свързани с етническата дискриминация по отношение на трудова заетост. Най-много роми има наети в строителството и преработвателната промишленост. Само 10% от тях работят във фирми, където се изисква по-висока технологична квалификация на служителите. 26% от анкетираните фирми никога не са наемали роми, сочат анализите. Любопитна подробност от социологическото проучване е, че цигани не са били наети само в три сфери — култура, спорт и развлечения.
"Заели сме се да променим нагласата на бизнеса, като регистрираме марка «Етнически толерантен работодател».  Циганите са отлични строители. От жените пък излизат прекрасни шивачки. Дайте им шевна машина и след месец те ще се справят не по-зле от дългогодишни работнички», категорична е Албена Костадинова, председател на фондация «Инди Рома 97», която вече пренася това ноу-хау от Бърно, Чехия.
Именно там сродни организации вече са въвели добрата практика, насърчаваща фирми да наемат хора от малцинствата.
В рамките на проекта през ноември м.г. 13-членна делегация на Социална фондация «Инди Рома 97» се срещна с представители на чешкото правителство. Това стана след официалната церемония в Прага за връчване на сертификатите на носителите на престижната марка «Етнически толерантен работодател» в Чехия, на която българската група бе специален гост. Председателят на фондацията Албена Костадинова, ръководител на проекта «Етнически толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране», експерти, работодатели и безработни роми проведоха в кметството на метрополиса Прага официална работна среща с Жана Добиеш от чешкото Министерство на труда и социалните дейности, Андрий Баршови — председател на Комисията за човешки права и защита на малцинствата към правителството на Чешката република и с члена на Общинския съвет на Прага Марта Длухехо. На срещата бе обменен ценен опит по практическото прилагане на сертификационната практика на марката «Етнически толерантен работодател», която бе въведена в Чехия от партньорската организация «IQ ‘ROMA SERVIS», и по която Социална фондация «Инди Рома» работи активно. Бе дискутирано медийното внимание в Чехия към събитието и неговото промотиране, както и необходимотото такова в България при бъдещото сертифициране на наши компании и институции.
«Социалните експерименти могат да се превърнат в стимул за развитие на социалните иновации. Така ще бъде развит подхода в сферата на заетостта на ромската общност и социалното включване, който работи по-добре от традиционните практики и заслужава да бъде приложен в по-широк мащаб. — каза още Албена Костадинова — Нашият проект е една социална иновация, както от гледна точка на планираните резултати — като нови решения за конкретен социален проблем — дискриминация на представителите на етническите малцинства, с фокус върху ромите, на работното място, така и от гледна точка на средствата за реализацията им — за прилагане на нови форми на организация на процесите, необходима за постигане на добри резултати»

You may also like...