Покана за общо събрание

Управителният съвет на социална фондация „Инди-Рома 97“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 7 ал. 3 от Устава на фондацията, Ви кани на общо събрание.

Събранието ще се проведе на 30.04.2024 г. от 16 часа.

You may also like...