Вижте графика на проявите по проекта „Изкуство без граници и възраст“

Вече е готов графикът за проявите по дейностите по проекта „Изкуство без граници и възраст“ на Национално сдружение за единство и партньорство, по който Социална фондация „Инди Рома 97“ е водещ партньор.
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”, по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество.
Проектът „Изкуство без граници и възраст“ е насочен към една от най – изолираните групи в нашето общество – хората в пенсионна възраст над 55 години в Асеновград и Куклен.
Чрез проектните дейности се подпомага развитието на творческия потенциал на любители на изкуствата една по-зряла възраст, защото изкуството не признава граници, нито физически, нито на духа.


ГРАФИК НА ТВОРЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ХОРА НАД 55 ГОДИНИ

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Преподаватели:
Натюрморт – Геракси Гераксиев
Пейзаж – Аспарух Сърбов /Пуха/

8 февруари от 15 часа- ПЕЙЗАЖ – „Клуб на пенсионера“ – Асеновград
14 февруари от 11 часа- ПЕЙЗАЖ- ТО на „Съюз на слепите“ – Асеновград
15 февруари от 15 часа- НАТЮРМОРТ- „Клуб на пенсионера“ – Асеновград
21 февруари от 17 часа- НАТЮРМОРТ – Галерия „Крис“ – Асеновград
23 февруари от 17 часа- ПЕЙЗАЖ- Галерия „Крис“ – Асеновград
7 март от 17 часа- НАТЮРМОРТ- Галерия „Крис“ – Асеновград
9 март от 17 часа- ПЕЙЗАЖ- Галерия „Крис“ – Асеновград
14 март от 14 часа- НАТЮРМОРТ- Клуб на слепоглухите“ – Асеновград

21 март от 17 часа- ПЕЙЗАЖ- Галерия „Крис“ – Асеновград
23 март от 17 часа- НАТЮРМОРТ- Галерия „Крис“ – Асеновград
1 април от 15 часа- ПЕЙЗАЖ- Социална фондация „Инди рома – 98“ – Куклен
2 април от 15 часа- НАТЮРМОРТ- Социална фондация „Инди рома – 98“ – Куклен
8 април от 15 часа- ПЕЙЗАЖ- Социална фондация „Инди рома – 98“ – Куклен
9 април от 15 часа- НАТЮРМОРТ- Социална фондация „Инди рома – 98“ – Куклен

ТЪКАЧЕСТВО
Преподавател – Недялка Ставрева
14 февруари от 15 часа – „Клуб на слепоглухите“ – Асеновград
28 февруари от17 часа – Галерия „Крис“ – Асеновград
16 март от 17 часа – Галерия „Крис“ – Асеновград
21 февруари от 15 часа – „Клуб на пенсионера“ – Асеновград
18 март от 15 часа – Социална фондация „Инди рома – 98“ – Куклен
19 март от 15 часа – Социална фондация „Инди рома – 98“ – Куклен
25 април от 15 часа – Социална фондация „Инди рома – 98“ – Куклен
26 април от 15 часа – Социална фондация „Инди рома – 98“ – Куклен

ЛИТЕРАТУРА
Ръководител: Василка Дойчева

24 март от 10 часа – Читалище „Свети Преп. Паисий Хилендарски“ – Асеновград
7 април от 10 часа – Читалище „Свети Преп. Паисий Хилендарски“ – Асеновград
19 май от 10 часа – Читалище „Свети Преп. Паисий Хилендарски“ – Асеновград
9 юни от 10 часа – Читалище „Свети Преп. Паисий Хилендарски“ – Асеновград
7 юли от 10 часа – Читалище „Свети Преп. Паисий Хилендарски“ – Асеновград

Адреси:
Галерия „Крис“ – ул. „Съединение“ 5 – Асеновград
НЧ „Св. Преп. Паисий Хилендарски-1997“ – ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 9 – Асеновград
Социална фондация „Инди Рома-97“ – ул..“Ал.Стамболийски“ 52 – Куклен

You may also like...