Ще опазваме климата чрез иновативни форми на изкуството по нов проект „Климат и съзнание” на българска фондация „Биоразнообразие“

Нов проект  „Климат и съзнание”, в който се използват нетрадиционни иновативни форми на изкуството като средство за влияние и диалог в опазването на климата, стартира екипът на Социална фондация  „Инди-Рома 97” . 

Общата му цел е да формира „климатично съзнание” у младите хора и да ги възпитава да изграждат трайни навици да пазят природата. Това  съобщи председателят на Социална фондация „Инди-Рома 97” Албена Костадинова, която е ръководител на проекта.

„Важно е младите хора формират отговорно отношение в опазването на климата и с действия да призовават и съдействат обществеността да пази природата. Решихме да използваме изкуството като средство за влияние и диалог в опазване на климата в този проект, допълни още Албена Костадинова.

Тя допълни, че проектът ще допринесе за по-голямата информираност на младите хора в Куклен за влиянието на климатичните промени върху биологичния и социалния свят, както и за възможните стратегии за справяне с проблема.

«С този проект имаме амбиции да формираме модели на личностна и колективна култура у младите отразяваща свързано с природата поведение, следване за законите на природата респект към тях. Така у младежите ще се формират и умения да инициират различни инициативи, дискусия за иновативни идеи. Ще създават навици за застъпничество за опазване на климата и водене на живот в синхронизация с природата обясни», още Костадинова.

Проектът „Климат и съзнание”/договор за безвъзмездна финансова помощ №38/ 2.12.2021 год./, се реализира с финансовата подкрепа на Българска фондация Биоразнообразие по програма DEAR на Европейската комисия.

Той е на стойност 3 850 лева, като продължителността му е до 30 октомври 2022 година

You may also like...