Голям интерес към иновативния куклен театър, „Инди-Рома 97” приключи успешно проекта Национален фонд „Култура”

Голям интерес сред обществеността предизвика иновативния куклен театър, който бе създаден в Куклен по нов проект на Социална фондация „Инди-Рома 97”.
Повече от година деца и младежи от Куклен пресъздаваха любими приказни герои, творяха и драматизираха свои лични приказки в новата театрална работилница. Организирана бе театрална група за работа с деца, като първата бе с възрастова група от 3 до 6 години.
Проектът „Работилница за приказки и театър на движението” /по договор №LI159-154/2021 год./, а партньор в изпълнението му е Сдружение „Паралелен свят” – Пловдив стартира в началото на годината и приключи повече от успешно. Той е с продължителност от една година – до 31 декември т.г. и бе по програма „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство 21” на Национален фонд „Култура”, обясни Албена Костадинова , председател на Социална фондация „Инди-Рома 97” – водещата организация, която ще реализира кампанията.

„С този проект искахме децата чрез изявите си и формите на кукления театър да развиват както своите артистични умения, но така и емоционална култура чрез разпознаване чувствата и емоциите на героите, които пресъздават, обясни Костадинова. Тя допълни, че проектът стимулира ранното участие на децата в Куклен в театъра и така ще ги ангажира освен с артистични занимания, но и с емоционално развитие, което е фактор и в превенция на бъдещо рисково поведение.

Проектът организира и втора театрална група деца от 7 до 14 години, където се усвояваха умения да изработват кукли и маракаси от природни материали. С изработените кукли ще създават театрални истории и ще озвучават с изработените инструменти. За младежите от 15 до 18 години бе сформирана и трета група – ателие театър чрез движение.

Младежите изследваха случващото се с тях чрез движения и глас и по този начин ще пресъздават различни истории. За жените от общината се отвори ателие „Бъди вода” – любителски театър на движението, интегриращ още приложни изкуства, работа с глина, звук танц, среща на вътрешна и външна вода. В края на проекта всяка от групите представи творчеството си пред публика.

„Чрез така организираните дейности предоставяме пространство на деца и млади хора и жени за творческо развитие и повишаване на емоционалната култура. Също така се развиват и процеси като спонтанност, креативност, експресивност, умения за споделяне и най-вече, независимо от това дали ще станат творци или не, то формират отношение към културата и съпричастност към социално ангажираното творчество, допълни Костадинова.

Целева група на проекта баха деца от 3 до 6 години, от 7 до 14 години и младежи от 15 до 18 години и жени над 19 години. В групите бяха включени и деца от различни етноси, както и деца с проблеми в психическо и физическо развитие.
Във всяко от ателиетата участваха от 4 до 16 деца. При по-голям брой участници ще се сформират допълнителни групи. Продуктите от ателиетата ще бъдат заснемани и разпространявани в онлайн платформа.
С реализирането си проектът постигна целите за интеграция на личността и групите чрез изкуство, утвърждава и развива културните и духовните ценности, ще осъществява процес на интегриране чрез силата на изкуството, както и ще постига свързаност на личността с обществото.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”

You may also like...