Приключихме успешно социалния проект за изследване и превенция на насилието над ромски жени

Приключи успешно проекта на Социална фондация «ИНДИ РОМА 97» — „Изследване и превенция на насилието над ромски жени в общините Куклен, Перущица и Родопи“, подкрепен от ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014—2021.
В много отношения това бе един необичаен проект. Самата тема — „Домашно насилие и насилие на основата на пола при ромските жени“ – не е необичайна за една НПО. Но в случая бе необичайна амбициозната цел – да се навлезе по-дълбоко в интимната същност на проблема чрез серия от проучвания, наблюдения и анализи, и стъпвайки върху едно по-доро разиране на ситуацията да изгради мост между институциите и ромските общности на местно ниво.
Мост, който да спомогне за изграждане на доверие между тях и дори да повлияе на местните политики чрез изработване на съобразен с местните условия модел за работа на институциите в общините Родопи, Куклен, Перущица по случаи на насилие в ромските общности.
Известно е, че идентичността на ромските жени включва особености, които се основават на пресичането на няколко мо¬дели на дискриминация – като жени от една патриархална система и като част от етнически стигматизирана група. Насилието срещу жени се приема до голяма степен като нормално явление.
Приключилият проект целеше и една повишена чувствителност на жени и момичета за разпознаване формите на насилие и неравенство между половете в семейна и обществена среда, повишена самооценка и асертивност.
За тази цел 60 жени и девойки от различните ромски общности преминаха специален тренинг, за да могат, връщайки се в обичайната си среда, да погледнат на отношенията там с един нов поглед, донякъде с очите на иследовател, а не само на хора, потопени в проблема. Това, от една страна, гарантира една вътрешна информация за процесите, когато 3 месеца по-късно доброволките, участвали в това „включено наблюдение“, споделят дневници и впечатления с експертите-социолози. Но не само това –неусетно те самите претърпяват промяна, поглеждайки на мъжко-женските отношения донякъде „отстрани“, вече научени да ги сравняват със съвременните стандарти.
Разпознавайки по-добре проявите на насилие и тормоз върху жените като такива, тези 60 „наблюдателки“ развиха в хозда на проекта и една по-висока самооценка и чувство за достойнство, предпоставки за засилена асертивност и решимост да отстояват правата и личните си свободи.
Безспорно предоставената обилна информация за отношенията на мъжете към жените „отвътре“ е ценна за изследователите, особено като се има предвид паралелно с информацията, получена от проведеното представително социологическо изследване с над 400 ромски жени и девойки в „родопската яка“ между Перущица и Куклен. Трябва да отбележим, че толкова подробно и дълбоко проучване, в което всяка десета жена от ромските общности отговори на близо 60 въпроса, досега не бе правено. Неслучайно интересът към резултатите е толкова голям сега и сред въвлечените в дискусиите по тази проблематика – вти общински фокус групи и други форми – експерти от институции, като Дирекциите Социално подпомагане, полицията, адвокати, общински служители, НПО активисти и други. Тепърва ще се оценяват и дискутират получените данни за домашното насилиле и други.

САМО ФАКТИ – без коментар:
Въпрос : Как започнахте съвместния си живот с вашия партньор/съпруг?
ОТГОВОРИ Семейството ми ме омъжи Откраднаха ме без мое съгласие Откраднаха ме с мое съгласие Омъжих се по любов Друго

Дял в %: 20 ; 11 ; 16; 50 ; 3 .ВЪПРОС: Смятате ли, че е нормално мъжът да бие съпругата си? (дялове в %)Да Да, ако е само 1-2 шамара Не 11% ; 30% ; 59% ;

ВЪПРОС: Познавате ли жени пострадали от домашно насилие За колко случая сте чували ? (дял от отговорилите в %)Да, за 1-2 Да, за 5-10 Да, за над 10 Не познава51; 24 ; 8 ; 17

ВЪПРОС: Заплашвал ли Ви е Вашият партньор с физическа разправа?Да Понякога Не Друго

22%; 45% ; 21% ; 12%

На въпрос „Принуждавани ли сте от партньора си да правите секс въпреки нежеланието си?“ с „да“ отговарят 12%, а с „понякога“- 41%. Почти също толкова са положителните отговори на въпроса „Случва ли се е при спор или скандал партньорът да Ви удари? -10%, при 36% „понякога“.

Като цяло се е установила силна зависимост между образованието на жената и приемането за нормалко биенето на жената – само 5% от тези със средно или висше образование го приемат, срещу 31% от жените без образование, а други 32% приемат, но само „по един шамар“; съответно 95% от висшистките не го приемат, срещу само 37% от необразованите, които са против боя вкъщи.8Достигнати хора1АнгажиранеПодсилване не е налично

11

You may also like...