Месечен архив: май 2019

Социална фондация „Инди-Рома 97” приключва успешно проекта  „Заедно в различията, можем повече”

Социална фондация „Инди-Рома 97” приключва в края на юни приключва успешно проекта „Заедно в различията, можем повече”, BG05M2OP001-3.002-0320. „Инди-Рома 97” е водеща организация по този проект, а нейните партньори са ОУ „Петър Бонев” и...