Месечен архив: октомври 2018

„Инди–Рома 97” –  партньор по образователния проект „РАСТЕМ ЗАЕДНО“

Социална фондация „Инди–Рома 97”  е активен  партньор в работата по  образователния проект „РАСТЕМ ЗАЕДНО“. Той е в областта на предучилищното образование и се реализира с финансовата подкрепа на оперативната програма „Наука и образование  за...