Месечен архив: юни 2018

Определен бе победителят  в обществената поръчка за транспортна услуга по образователния проект на  Социална фондация „Инди Рома 97“

Определен бе победителят  в обществената поръчка за транспортна услуга по образователния проект  на  Социална фондация „Инди Рома 97“ - проект  „Заедно в различията – можем повече“, № BG05M2OP001-3.002-0320, по процедура BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от...