Дневен архив: май 11, 2018

Социална фондация „Инди Рома 97“ обявява обществена поръчка за транспортна услуга по образователен проект

Социална фондация „Инди Рома 97“ обявява обществена поръчка с предмет: Транспортна услуга за провеждане на еднодневни и двудневни образователни екскурзии, и летен лагер” по своя проект  „Заедно в различията – можем повече“, № BG05M2OP001-3.002-0320,...