Дневен архив: юли 10, 2013

Излезе от печат плакатът на проекта «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране»

От някалко дни излезе от пебат плакатът на проекта на Социална фондация «Инди — Рома 97» — «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране». Плакатът вече се разлепя на възломи места в...

Направиха специална табела за публичност за проекта «Етнически толерантен рабодотател»

  Екипът на Социална фондация «Инди Рома 97» направи специална табела, с която да ангажира публичността по сноя проект «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране». Визуализацията ще помогне за...