Месечен архив: юли 2013

Излезе новата брошура на проекта за етническа толерантност

 Излезе новата брошура на Социална фондация «Инди — Рома 97» по проекта й за етническата толерантност и недискриминация исред работодателите. Целта на организацията е да се трансферира, адаптира и внедри в България иновативния модел на...

Ромите от Куклен искат да работят по проекти, вместо да взимат пари от трудовата борса

Ромите в Куклен масово предпочитат да работят и да взимат своите възнаграждения по проекти, вместо да получават наготово пари от трудовата борса или други социални помощи. Близо 200 роми от региона досега са били...

Излезе от печат плакатът на проекта «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране»

От някалко дни излезе от пебат плакатът на проекта на Социална фондация «Инди — Рома 97» — «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране». Плакатът вече се разлепя на възломи места в...

Направиха специална табела за публичност за проекта «Етнически толерантен рабодотател»

  Екипът на Социална фондация «Инди Рома 97» направи специална табела, с която да ангажира публичността по сноя проект «Етнчески толерантен работодател — трансфер на добри практики за равно третиране». Визуализацията ще помогне за...